Консолідовані дохідні папери

Консолідовані дохідні папери – це урядова форма облігації, з циклічними встановленими купонними платежами, яка не має певного періоду погашення. Громадяни набувають консолідовані паперу з метою отримання номінальної річної прибутку без необхідності їх погашати.

Особливості консолідованих дохідних паперів

Названня даного безстрокового боргового інструмента походить від такого поняття, як consolidated annuities, що в перекладі означає – консолідована рента, ануїтет. Виходячи з цього, під консолідацією (дробленням) паперів мається на увазі безпосереднє скорочення загальної кількості паперів, які визначаються як цінні, по відношенню до поточної емісії цінних паперів. Дана процедура виконується відповідно до встановленого коефіцієнта, при цьому, з одночасним збільшенням номіналу паперу. Відзначимо, що в результаті проведення консолідації цінних паперів, статутний капітал організації не змінюється.

Відмінні риси консолідованих дохідних паперів:

  • Відсутність встановленого періоду погашення;
  • Відсутність необхідності здійснювати сплату принципала, тобто, погашати номінальну ціну паперу;
  • Консолідація державного боргу, за допомогою зменшення або, в разі необхідності, збільшення номіналу цінного паперу.

Відповідно до українського акціонерним правом, дроблення паперів, які визначаються як цінні – це операція, в результаті якої конкретний обсяг розміщених акцій конвертується в одну (але обов’язково такого ж виду) абсолютно нову цінний папір.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Переважне право покупки