Конкурентна заявка

Конкурентна заявка – один із способів розміщення активів (цінних паперів), який має на увазі виставлення брокерами або іншими учасниками біржі більш вигідних заявок на покупку даного інструменту.

Конкурентна заявка містить наступну інформацію – тип самої заявки, код інвестора (дилера), напрямок операції (купівля або продаж), число боргових паперів (облігацій), вартість одного активу (виражається у відсотках від номінальної ціни), грошова позиція, за рахунок якої була сформована заявка, а також позиція депо.

Конкурентна заявка, як елемент аукціонних торгів

Біржові торги, як правило, проводяться у формі аукціону. При цьому на практиці значення цього слова нерідко спотворюється. По суті, аукціон – це і є будь-який механізм укладення угод на біржі, сформований на підставі подання заявок. Відмінність лише в тому, що подача заявок відбувається анонімно. Завдання аукціону – отримання учасниками кращих цін і умов виконання угоди. Основний упор в процесі аукціону робиться на наступні параметри – тип заявки, вартість операції, обсяг цінних паперів, основні умови і так далі.

Ринок, який працює на базі такого аукціону, називається «агентськими». Його суть – орієнтація на заявки. На відміну від дилерського ринку, який працює на базі котирувань, а також будь-який інший форми ринкових відносин, тут ринкова ціна формується за рахунок двосторонніх переговорів між учасниками торгів.
Будь-яка операція на аукціоні здійснюється за фактом перетину (збігу) даних в різних (поданих зустрічно) заявках.

Суть проведених операцій може відрізнятися, в залежності від виду аукціону. Тут є кілька варіантів:

 • – односторонні аукціони. В цьому випадку з одного боку завжди знаходиться один учасник (покупець або продавець). У свою чергу, інша сторона може бути представлена ​​цілою групою продавців або покупців відповідно;
 • – двосторонні аукціони. Особливість такої угоди в тому, що кожна зі сторін представляється групою учасників.

У період здійснення торгів учасники аукціону отримують право подавати або ж знімати як угодний обсяг заявок на покупку активів. При цьому самі заявки можуть подаватися в торговельній системі по різному принципом – як від свого імені, так і за дорученням.

Подаються заявки можуть бути двох видів:

 • 1. Конкурентні заявки. У разі схвалення такі заявки завжди задовольняються за тими цінами і в тій кількості, яка було зазначено учасником торгів. При цьому обсяги угоди задаються в конкурентній заявці за допомогою вказівки числа цінних паперів (облігацій).
 • 2. Неконкурентні заявки в разі схвалення будуть задоволені виключно з урахуванням середньозваженої ціни, яка діє на аукціоні. При цьому задані обсяги угоди зберігаються (вони прописуються за допомогою вказівки розміру коштів, що використовуються для покупки цінних паперів).

По завершенні прийому всіх заявок проводиться їх збір в один реєстр, а далі інформація передається торговельній системі. Сам реєстр має вигляд таблиці, в якій зазначаються всі ціни конкурентних заявок (спочатку – максимальні).

Конкурентна заявка: сутність, правила формування і задоволення

Як правило, проведення аукціону характерно для угод з державними цінними паперами. Тут, як уже згадувалося, може подаватися два види заявок – конкурентні і неконкурентні.

У кожної конкурентної заявці, яка подається в торговельній системі, містить кілька основних реквізитів:

 • – номер випуску активу (державної облігації);
 • – найменування клієнта. Це необхідно в тому випадку, якщо проводиться виставляння заявки за рахунок клієнта і в його інтересах;
 • – загальний обсяг облігацій, які були заявлені на покупку (як правило, це число виражається в лотах);
 • – вартість однієї державної паперу. Даний параметр вказується в процентах від номінальної ціни;
 • – загальний обсяг угоди (ціна), вказується в рублевому еквіваленті.

Після оформлення та подання заявки система перевіряє коректність проведених процедур. Якщо в заявці відсутній будь-який обов’язковий реквізит, то подібний документ відхиляється для виправлення. Під час повернення вказується причина, і даються рекомендації з приводу внесення коригувань.

Учасник торгів може вводити заявку на майданчику лише в разі виконання цілого ряду основних умов:

 • 1. Вартість активу, прописана в заявці, повинна бути в межах відповідних обмежень. Останні встановлюються на законодавчому рівні або передаються в формі стандартного повідомлення з боку Мінфіну. Як правило, це відбувається ще до розміщення заявки.
 • 2. Загальний обсяг грошей, перерахованих стороною угоди в якості забезпечення власних зобов’язань, не повинен бути менше суми, яка необхідна для покриття всіх сформованих особою заявок. При цьому розрахунок необхідних коштів повинен проводитися з урахуванням діючих правил аукціону.
 • 3. У період проведення аукціонних торгів за фактом випуску нових державних облігацій з конкретним обсягом мають місце обмеження і до обсягів, що заявляється стороною угоди. Зокрема, вони не повинні бути більше загального обсягу випуску облігацій. Якщо мова йде по додатковому розміщенні боргових державних паперів, то обсяг заявки не повинен бути більше додатково розміщуваних облігацій.
 • 4. Стосовно неконкурентних заявок учаснику аукціону заборонено перевищувати ліміт, якщо він встановлений в торговельній системі.

 

 

Всі параметри заявки проходять реєстрацію в електронному реєстраційному журналі. Це необхідно для подальшого вирішення спірних ситуацій, якщо вони будуть мати помста в ході організації торгів.

 

Конкурентна заявка, яка була введена в торговельну систему, інтерпретується, як пропозиція учасника аукціону щодо Міністерства фінансів про покупку державних облігацій за вказаною в заявці ціні. Якщо ж мова йде про неконкурентоспроможною заявці, то тут учасник аукціону свідомо погоджується на покупку державних активів за середньозваженою вартістю, що діє на біржі.

 

В період збору та передачі заявок на покупку того чи іншого обсягу цінних паперів у трейдера є право змінювати реквізити або ж знімати подану раніше заявку. При цьому зміна реквізитів, як правило, має на увазі подачу нової заявки (після зняття попередньої).

 

В період збору заявок всі учасники аукціонних торгів мають право отримувати роздруковані дані з реєстру, де буде міститися вся інформація про подані раніше заявки, а також їх реквізити.

 

Як тільки час збору заявок завершено, зняття заявок, які їх не влаштовують учасників аукціону, або ж їх коригування заборонена. Наступний етап – формування остаточного (зведеного) реєстру. Такий документ роздруковується у двох примірниках, після чого на реєстрі ставлять підписи уповноважені працівники біржового майданчика і Мінфіну. При цьому один документ залишається на біржі, а другий передається до Міністерства.

До моменту, поки конкурентна або неконкурентна заявка буде задоволені, уповноважений орган повинен встановлювати такі параметри – вартість відсікання активу, середньозважену ціну, а також загальне число облігацій, які будуть виставлені на торги.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Сайти петицій