Конкуренція недобросовісна

Конкуренція недоброосвісна – це будь-які суперечать нормам законодавства методи, спрямовані на отримання переваг у сфері продажів послуг або товарів. Часто такі методи суперечать не тільки юридичним законам, а й нормам моралі, корпоративного і ділового етикету, гуманності і доброчесності. Використовуючи недобросовісні методи ведення господарської діяльності, приватний підприємець, таким чином, завдає шкоди (збитків) іншим суб’єктам ринку та виробничої сфери.

Критерії недобросовісних методів господарювання

  • 1) Такі методи можуть бути реалізованими тільки за допомогою активної свідомої діяльності суб’єкта, тобто пасивна поведінка суб’єкта неможливо. Слід розрізняти поняття «недобросовісна конкуренція» і «монопольна політика», так як монополії, на відміну від недобросовісних підприємців, діють в рамках закону.
  • 2) Такі дії, крім того, що порушують юридичний порядок господарської діяльності, а й мають негативний відбиток щодо ділової репутації та взаємовідносин з фірмами – конкурентами.
  • 3) Тільки суб’єкти офіційно зареєстрованої підприємницької діяльності можуть виступати в якості суб’єктів недобросовісної конкуренції. Це можуть бути як вітчизняні, так і іноземні юридичні особи, які мають комерційний інтерес в сфері торгівлі і виробництва.
  • 4) Мета реалізації недобросовісних методів господарювання – отримання певних бонусів, яких не мають фірми, що займаються аналогічною діяльністю.
  • 5) Негативними наслідками дії недобросовісної конкуренції для конкурентів є такі, як зіпсована ділова репутація і фінансовий збиток. При чому для юридичної позначення факту правопорушення щодо недобросовісної конкуренції достатньо лише непрямого створення умов, які можуть спровокувати вищезгадані негативні наслідки.

Прояв недобросовісної конкуренції

Недобросовісна конкуренція найчастіше проявляється таким чином:

Розголошення неправдивих відомостей, які можуть завдати в результаті компанії, фірмі, підприємству фінансові збитки через падіння попиту на вироблений ними товар.
Різні методи, що сприяють зниженню ділової репутації компанії-конкурента в ділових колах.

Поширення неправдивої інформації серед споживачів щодо якості товарів.
Рекламне порівняння товарів власного виробництва з товарами, які випускає фірма-конкурент. Це є некоректним.

Недобросовісна конкуренція на ринку передбачає використання результатів чужої інтелектуальної діяльності, які були здобуті незаконними методами.

Розголошення секретів виробництва фірми-конкурента, а так само нюансів виробництва неякісної продукції під логотипом фірми-конкурента і т. д.

Суть недобросовісної конкуренції

Суть недобросовісної конкуренції полягає в тому, що вона спрямована на підняття власної репутації за рахунок придушення репутації конкурента нечесними методами. Такі методи і форми недобросовісної конкуренції суперечать чинним законним актам України і тягнуть за собою юридичну відповідальність. Їх перелік, наведений вище, далеко не вичерпний. Більш детально особливості та види недобросовісної конкуренції розкриває стаття Закону про недобросовісну конкуренцію. Використання недобросовісних методів веде до зниження рівня продажів фірми-конкурента, зниження її фінансових доходів і, відповідно, за рахунок цього спостерігається підвищення власних доходів методом заволодіння споживчим колом.

...
ПОДІЛИТИСЯ: