Концепція вдосконалення товару

Суть концепції вдосконалення товару

Концепцією в маркетингу називаються завдання, метою вирішення яких є досягнення максимальних рівнів збуту на певних ринках, а також принципи і методи вирішення цих завдань.

Сутність концепції вдосконалення товару (товарна концепція) – означає, що будь-який вид товару можна продати на ринку, якщо він має високий рівень якості.

Для концепції вдосконалення товару характерні:

 • Концентрація зусиль на виробничій діяльності товарів найвищої якості;
 • Спроби завоювати увагу покупців, пропонуючи кращі види товарів в товарній групі;
 • Увага прикута до функціональних особливостей, якістю, новизні і іміджу товару, кращого в своїй товарній групі (в тому випадку, коли ціна – це не вирішальний фактор для покупця)

Особливістю даної концепції є те, що всі зусилля, які докладає компанія, направляються на вдосконалення товарних характеристик. Метою виробника вважається підвищення якості товару.

Дана мета досягається за допомогою технологічних розробок, інноваційних технологій, які дозволяють виділити даний товар серед конкурентів згідно його якісним характеристикам. Основним інструментом втілення концепції в життя є товарна політика. Концепція вдосконалення товару може застосовуватися на будь-якому типі ринку.

Схема організації діяльності компанії, застосовуючи концепцію вдосконалення товару

Фактори, які сприяють існуванню концепції маркетингу:

 • Суспільству важливо одержати не кількісні, а якісні характеристики рівня життя;
 • Нестійка економічна кон’юнктура;
 • інфляція;
 • Монополізм на ринку;
 • Швидкий моральний знос товарів.

При цьому існують певні недоліки даної концепції, а саме високий рівень ціни на ринку, оскільки виробник прагне відшкодувати витрати на розробку даного товару. Відповідно до цієї концепції затребуваними вважаються ті товари або послуги, які мають найкращі споживчі властивості. Існує також певний ризик застосування концепції вдосконалення товару, наслідком якого буде «маркетингова короткозорість» – ситуація, коли через відсутність аналізу споживчих потреб, можливе зниження конкурентоспроможності товару, тобто він залишиться незатребуваним.

Концепцію удосконалення товару можна використовувати в тому випадку, якщо:

 • Дохід центральної частини споживачів на ринку на достатньому рівні, щоб забезпечити купівлю необхідних товарів;
 • Попит на товари відповідає пропозиції (баланс), споживач купує той товар, який має кращі характеристики серед кількох варіантів з приблизно однаковою ціною;
 • Поліпшення характеристик товару не збільшує його собівартість в порівнянні з товаром, який займає ту ж цінову групу.

Товарну концепцію не можна застосовувати:

 • Якщо відсутнє загальноприйняте поняття «найвищої» якості;
 • Коли покупці віддають перевагу простим і дешевим товарам;
 • Якщо товари взаємозамінні, при використанні з однією і тією ж метою.
ПОДІЛИТИСЯ: