Концепція маркетингу

Визначення понять «концепція» і «концепції маркетингу»

Концепцією називають певні методи тлумачення і, свого роду, основне думку про будь-які предмети, явища і процеси.

Концепції маркетингу – це цілі, при досягненні яких з’являються бажані результати, пов’язані з підвищенням рівня збуту на різних сегментах ринку.

При здійсненні своєї діяльності, компанії керуються п’ятьма основними концепціями маркетингу:

удосконалення виробничих процесів;

  • удосконалення товару і його основних властивостей;
  • інтенсифікація зусиль підприємства, в сфері комерційної діяльності;
  • традиційний маркетинг;
  • соціально-етичний маркетинг.

Концепція удосконалення виробничих процесів

Основним принципом цієї концепції є зниження рівня собівартості продукції і збільшення обсягів її виробництва. Оскільки всі компанії припускають, що у споживачів буде більше бажання придбати той товар, який буде недорогим і поширеним.

Застосування цієї концепції здійснюється в двох випадках:

  • при високій собівартості продукції (необхідні способи її зниження);
  • при перевищенні попиту над пропозицією продукції (необхідно збільшити продуктивність праці).

Удосконалення виробництва характерно для підприємств, що працюють в сфері масового обслуговування (державних організаціях). Багато хто вважає, що дана концепція є байдужою до інтересів споживачів, так як в основному сконцентрована на зниженні собівартості будь-якими методами.

Саме тому застосування цієї концепції допустимо лише при масштабному перевищенні рівня попиту над пропозицією. У приклад здійснення даної концепції можна поставити діяльність Г. Форда. Вона грунтувалася на оптимізації виробничого процесу автомобіля моделі «Т» до такого рівня, поки він не став доступним більшості покупців.

Концепція удосконалення товару і його основних властивостей

Вона заснована на тому, що споживачі будуть віддавати перевагу ту продукцію, основні характеристики, якості та властивості якої будуть систематично поліпшуватися. Виходячи з цього, підприємства повинні безперервно удосконалювати свій продукт. Застосування даної концепції на практиці завжди вважається раціональним.

Однак не виключені і ті випадки, при яких з’являється, так звана, «маркетингова короткозорість». Вона може з’явитися, коли виробник, в своєму прагненні до вдосконалення продукції, може забути про основні потреби своїх покупців.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль підприємства

Ця концепція використовується великою кількістю підприємств. Вона ґрунтується на припущенні компаній, що споживач не буде інтенсивно закуповувати товари, якщо не будуть прийняті спеціальні заходи по його просуванню на всі сегменти ринку.

З концепцією інтенсифікації дуже тісно пов’язане таке поняття як «пасивний попит».

Пасивний попит – це попит на товари, про існування і покупці яких споживачі навіть і не замислюються.

При появі такого попиту на товари, компанії повинні визначити потенційних споживачів і розтлумачити їм все позитивні властивості даного товару. Дуже часто ця концепція використовується компаніями, у яких настав період надвиробництва. Тоді їх основною метою є продаж зроблених товарів, а не тих, які затребувані на ринку.

Концепція традиційного маркетингу

Основа цієї концепції будується на припущенні, що для продуктивної діяльності компанії необхідно не тільки розуміти і враховувати потреби покупців на цільових ринках, а також забезпечувати задоволеність їх інтересів.

З концепцією традиційного маркетингу дуже часто порівнюють концепцію інтенсифікації. Однак вони мають досить вагоме відмінність. При здійсненні концепції інтенсифікації, основна увага підприємств сконцентровано на товар, а при концепції маркетингу це увагу перенаправлено на вивчення інтересів покупців і їх задоволення.

Концепція маркетингу в соціально-етичній сфері

Основним принципом цієї концепції є той факт, що вона, як і концепція маркетингу, концентрує свою увагу на вивченні і задоволенні потреб, але не тільки споживача, а суспільства в сукупності.

Відповідно до цього бачимо, традиційний маркетинг ґрунтується на потребах ринку в даний момент, в той час як соціально-етичний маркетинг враховує тривалий благополуччя своїх клієнтів.

За допомогою цієї концепції маркетологи прагнуть до рівноваги між основними завданнями маркетингу:

  • рівень прибутку підприємств;
  • потреби покупців;
  • потреби суспільства.

Необхідно відзначити те, що в минулому досить пристойну кількість підприємств концентрували свою увагу на швидкому процесі отримання прибутку. Однак зараз, все більше компаній переходять на використання концепції соціально-етичного маркетингу, так як задумалися про суспільні інтереси.

ПОДІЛИТИСЯ: