Коефіцієнт заборгованості

Коефіцієнт заборгованості – один з ключових фінансових мультиплікаторів, які застосовуються для аналізу стану суб’єкта господарювання, відстеження негативних тенденцій і своєчасного їх усунення.

Функції та застосування

Коефіцієнт заборгованості – показник, що дозволяє відстежувати обсяг  на підставі відомостей балансу і звітності про фінансові результати. використовується:

  • менеджментом компанії для виявлення ефективності управлінських рішень;
  • кредиторами – для оцінки ступеня ризиків;
  • інвесторами – для формування гіпотез про потенційної прибутковості і можливих дивіденди.

Коефіцієнт заборгованості дозволяє порівнювати:

  • компанії;
  • галузі господарювання;
  • різні періоди роботи одного підприємства;
  • результати діяльності суб’єкта підприємництва з середньостатистичними по галузі.

Заборгованість перед кредиторами (ділене) – це сума показників, відображених в наступних рядках балансу:

  • 590 – сукупний обсяг довгострокових зобов’язань з терміном погашення від року;
  • 690 – сукупний обсяг короткострокових запозичень підприємства, термін розрахунку за якими не перевищує одного року;

За власний капітал в даній формулі (дільник) приймають суму, яка фігурує в рядку 699. Це підсумок бухгалтерського балансу підприємства – обсяг пасивів, який згідно зі стандартами бухгалтерського обліку дорівнює обсягу активів.

Математично дільник є результатом складання вже згаданих показників (590 і 690), а також рядки балансу 490, що відображає капітал і резерви.

Інтерпретація

Значення коефіцієнта заборгованості повинно знаходитися в діапазоні від 0 до 1.

Найбільшу фінансову стійкість підприємство демонструє, коли КЗ ≈ 0. Такий показник підтверджує, що обсяг боргових зобов’язань суб’єкта господарювання вкрай малий у порівнянні з капіталом. Разом з тим невиправдане уникнути запозичень може призвести до уповільнення темпів розвитку компанії.

Прийнятним вважається значення в діапазоні КЗ ≤ 0,5. Однак показники норми можуть істотно відрізнятися для різних сфер економіки.

Наближення коефіцієнта заборгованості до одиниці (КЗ ≈ 1) означає крайній ступінь залежності суб’єкта господарювання від контрагентів. Затримки в розрахунках з дебіторами швидко призводять до дефіциту обігових коштів і необхідності вдаватися до короткострокових позиках.

Показник КЗ ≥1 є ознакою неплатоспроможності.

Висновки

Коефіцієнт заборгованості – показник, що дозволяє відстежувати, обсяг запозичень, підтримувати оптимальне співвідношення власного і залученого капіталу. Істотне розходження значень коефіцієнта заборгованості з рекомендованим вказує на проблеми в діяльності компанії.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Муніципальні векселі