Коефіцієнт хеджування

Дельта – це відношення ціни опціону Call до зміни ціни базового активу, тобто відношення вартості куплених або проданих ф’ючерсних контрактів до поточної вартості хеджуємого товару або ставлення нестабільності портфеля, який повинен бути хеджувати, до доходу від нестабільності інструменту хеджування. Від англійського Hege ratio.

Сенс коефіцієнта хеджування

Коефіцієнти хеджування необхідні, коли коливання цін ф’ючерсного контракту і хеджуємого фінансового інструменту не збігаються. Для хеджування менш стійких фінансових інструментів використовується більше число ф’ючерсних контрактів. Базисний ризик можна виміряти кореляцією цін на готівковому і ф’ючерсному ринках. Чим ближче коефіцієнт кореляції до одиниці, тим більше зв’язок динаміки цін на відповідні фінансові інструменти.

Кореляція (correlation) – статистична характеристика. Вимірює ступінь узгодженості змін двох випадкових величин.

Hedge ratio опціону – частина одиниці активу, що лежить в основі опціону, необхідна для створення виплат, які дублюють виплати за опціоном, в портфелі цінних паперів.

Розрахунок коефіцієнта хеджування для опціону Call

Та частина пакета акцій, яка необхідна для дублювання доходу по опціону Call, і буде називатися коефіцієнтом хеджування.

Розрахунок коефіцієнта хеджування для процентних ф’ючерсів і FRА

Ключ успішного хеджування – генерування ідентичних потоків готівки. Чим точніше відповідають один одному взаємно протилежні грошові потоки по інструментах готівкового ринку і деривативів, тим ефективніше хеджування.

Для ф’ючерсних контрактів і FRA дельта – це число потрібних контрактів. Це число обчислюється таким чином:

(Хеджування сума / Одиниця торгівлі) × (Фактичне число днів / База в днях) × Число ф’ючерсних контрактів на рік = Число потрібних контрак

Для більшості короткострокових процентних ф’ючерсів цю формулу можна представити в більш простому вигляді:

Хеджування сума / Одиниця торгівлі = Число потрібних контрактів.

Порівняння показників коефіцієнта хеджування

Фірма з більш високою ціною виконання виробничого опціону повинна використовувати більший коефіцієнт хеджування при тому ж самому рівні цін хеджируемого активу, так як причина більш високої ціни виконання виробничого опціону не обов’язково зумовлена ​​більшою собівартістю видобутої чи вироблюваної продукції. Може бути, що джерелом є претензія на підвищені доходи, так як вартість виробничого опціону враховує необхідну норму прибутку.

У разі опціону Call коефіцієнт хеджування, рівний 050, означає підвищення премії на полпункта на кожен долар приросту вартості акції. У міру наближення терміну закінчення опціону контракти з прибутком наближаються до значення дельта, рівному 1, в той час як опціон Put наближається до значення дельта, рівному -1.

експозиція

Коефіцієнт хеджування використовують для оцінки позиції, якщо потрібно з’ясувати її кореляцію з базовим активом. Цей показник визначається як еквівалентність позиції по базовому активу (EUP – equivalent underlyng position), або експозиція (exposure).

Звичайно, величина цієї оцінки буде змінюватися, так як пов’язана з чотирма ринковими змінними: ціною базового активу, ставкою без ризику, часом і неявної волатильністю. Тому з’ясоване значення експозиції виявляється точним тільки в локальній цінової області і певному проміжку часу.

Розгляд поведінки експозиції в залежності від факторів впливу на неї дає цінну інформацію щодо ризику позиції, особливо для розуміння, наскільки довгою або короткою є вона по відношенню до ринку. При розрахунку експозиції застосовується простий алгоритм, за яким спочатку треба визначити експозицію окремої опціонної позиції:

  Коефіцієнт хеджування × Число базових активів на опціон × Кількість опціонів × (+1 – якщо лонг, -1 – якщо шорт) = Експозиція окремої опціонної позиції

Для отримання експозиції стратегії підсумовуються експозиції всіх наявних опціонних позицій, включаючи експозицію базового активу. Експозиція базового активу визначається через обсяг позиції: кожен базовий актив має дельтою, що дорівнює одиниці, з різницею в знаках від напрямку: довгі позиції – «+1», короткі – «-1». Таким чином, якщо мова йде про фондовий ринок, де кожному опціону відповідає 100 акцій, то довга позиція має експозицію «+100» в термінах відсотків, або «+1», якщо вважати в частках. У коротких позиціях змінюється тільки знак.

Побудова безризикового портфеля

Так як дельта зазвичай менше одиниці, то збільшення курсу акції на 1 $ зазвичай веде до зростання ціни опціону Call менше ніж на 1 $. проте процентна зміна вартості опціону Call, як правило, більше процентного зміни курсу акцій. Таке співвідношення дозволяє говорити про те, що опціони пропонують сильніший фінансовий важіль.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Податкова облігація