Коефіцієнт вибуття основних засобів

Як відомо, в економічній діяльності завжди потрібно робити вибір при обмежених ресурсах (трудових, фінансових, матеріальних, природних). Також вони називаються факторами виробництва. Одним з цих факторів є капітал, який представляється грошовим еквівалентом, продуктивним, товарним.

Основними засобами капіталу можна назвати ту частину використовуваних засобів, які інвестовані в довгострокові проекти для отримання прибутку.

Основні засоби відповідають таким ознакам:

  • використовуються не менше одного року;
  • вкладаються в постійну частину активних засобів;

Якщо брати різні галузі економіки, то функція і структура основних засобів істотно відрізняються. Потрібно взяти до уваги технічну складову, особливості спеціалізації. Якщо взяти важку промисловість, то основну роль грає технічна оснащеність, легка промисловість – будівлі і т. Д.

Від доцільності вкладення фінансових ресурсів і активів залежить фінансовий стан підприємства або організації. При діяльності підприємства або організації їх активи постійно змінюються. Аналіз показників звітності можна здійснити за допомогою горизонтального та вертикального аналізу.

Також дуже важливо розрахувати рівень фінансової стійкості організації. Це можливість організації або фірми розподіляти і використовувати фінансові ресурси максимально ефективно. За фінансової стабільності враховуються коливання прибутку з можливістю платоспроможності в різних фінансових ситуаціях.

Дані балансу показують положення організації на початок і кінець звітного періоду. Також за допомогою балансу можливо з’ясувати стабільність майнового стану, вивчити динаміку розширення або, навпаки, скорочення діяльності.

Щоб аналізувати стан організації в майновому спектрі, слід визначити загальну суму коштів, а також основну, яка характеризує стан матеріально-технічної бази.

Щоб розрахувати коефіцієнт вибуття коштів, потрібно знати провідні показники основних засобів, які стоять на балансі організації. Приріст даного показника свідчить про зростання майна організації або підприємства.

Для того щоб розрахувати показники стану основних засобів, потрібно використовувати такі коефіцієнти: знос, введення і вибуття основних засобів, придатність, частка активної частини.

Щоб розрахувати коефіцієнт вибуття основних засобів з основного використання за вказаний період, слід скористатися формулою:

Квиб = 100,

ОСвиб = вартість вибулих засобів за рік;

ОСнг = вартість основних засобів на початку року.

Також потрібно мати на увазі той факт, що існують різні методики для того, щоб аналізувати фінансовий стан фірм або організацій. Деякі фінансисти виділяють кілька видів показників: фінансової стійкості, рентабельності, можливості банкрутства, ділової активності, ліквідності та платоспроможності. У цьому сенсі ліквідність є як варіант перекладу в грошові кошти. А платоспроможність – можливість платити за розрахунками заборгованості. Потрібно також розмежовувати ці поняття. Недостатня ліквідність може характеризувати неблагополуччя, але не є показником неплатоспроможності. Тут грає роль якість балансу, де відображаються тимчасові труднощі або вплив тимчасових зовнішніх факторів. Платоспроможність діагностується на основі ліквідності оборотних коштів.

Оцінювати ліквідність і платоспроможність потрібно на порівнянні результатів підрахунку коефіцієнта ліквідності з нормативними значеннями. Високе значення коефіцієнта ліквідності означають що організація або фірма здатні виконувати свої зобов’язання в оплаті заборгованостей.

У підсумку можна сказати, що коефіцієнт вибуття основних засобів гранично чітко показує руху частини основного капіталу і характеризує фінансове становище тієї чи іншої організації.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що таке ціна: визначення