Коефіцієнт платоспроможності

Коефіцієнт платоспроможності (для акціонерного товариства) – показник, який характеризує відношення загального обсягу акціонерного капіталу до сумарних активів компанії. Коефіцієнт платоспроможності – один з основних параметрів, що відображає частку капіталу, вкладеного власником компанії в майно, а також ступінь незалежності підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт платоспроможності (для банку) – ставлення всіх активів фінансово-кредитної установи до його поточними зобов’язаннями.

Коефіцієнт платоспроможності – це параметр, який використовується в Міністерстві з питань торгівлі та промисловості Великобританії для аналізу стабільності страхових організацій.

Види коефіцієнтів платоспроможності, їх розрахунок і аналіз

Платоспроможність в цілому характеризує здатність компанії своєчасно погашати свої зобов’язання. Якщо фінансовий стан підприємства стабільно, воно відрізняється стійкою платоспроможністю. У зворотній ситуації платоспроможність компанії можна охарактеризувати, як слабку.

При розрахунку коефіцієнтів платоспроможності важливо враховувати, що активи компанії розрізняються за ступенем ліквідності, а саме по можливості звернення наявних активів в реальні гроші. Так, до категорії ліквідних активів відносяться:

  • – особистий капітал підприємства;
  • – короткострокові інвестиції в ліквідні цінні папери.

Наступні активи за рівнем ліквідності – дебіторські борги і вклади в банки. На останньому місці – майно (обладнання, будівлі), на продаж якого буде потрібно певний час.

Також для розрахунку платоспроможності використовується баланс компанії, аналіз якого полягає в порівнянні капіталу за активами (розбитим по групах ліквідності) і пасивів (розділеним за термінами погашення).

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Мікромаркетинг