Коефіцієнт оборотного капіталу

Коефіцієнт оборотного капіталу (working capital ratio) є відносною величиною, що характеризує здатність компанії розплатиться за свої поточні зобов’язання з допомогою доступних оборотних коштів.

Величина коефіцієнта оборотного капіталу є важливим фактором для кредиторів компанії, що демонструє ліквідність і здатність вчасно погашати заборгованості.

Формула розрахунку і нормативні показники коефіцієнта оборотного капіталу

Для розрахунку коефіцієнта оборотного капіталу застосовується формула:

Коеф.об.кап. = Поточні оборотні активи / Короткострокові пасиви

Якщо величина коефіцієнта оборотного капіталу перевищує 1, то компанія в змозі заплатити своїм поточним кредиторам. Таким чином, підприємство працює налагоджено і кредитори можуть не побоюватися за повернення своїх коштів.

У разі якщо, величина оборотних активів в два і більше разів перевищує величину поточних пасивів, показник короткострокової ліквідності компанії знаходиться на дуже високому рівні.

Значення коефіцієнта оборотного капіталу менше 1,0 говорить про нездатність компанії швидко погасити свої короткострокові пасиви за рахунок оборотних коштів (валюти, високоліквідних акцій, облігацій, дебіторської заборгованості, товарів, запасів). Тому для кредиторів і інвесторів виникають певні ризики. У даній ситуації це можуть бути як тимчасові труднощі (наприклад, пов’язані з купівлею високотехнологічного обладнання), так і сигнал про наближення банкрутство.

Коефіцієнт оборотного капіталу

Величина коефіцієнта оборотного капіталу не завжди правильно відображає короткострокову ліквідність компанії, тому часом вона може ввести кредиторів в оману. Наприклад, якщо більшу частину оборотних активів складають запаси і деталі, які досить важко реалізувати в короткостроковій перспективі, то про високий рівень ліквідність не може бути й мови. Аналогічна ситуація може статися, якщо значну питому вагу в оборотному капіталі займає дебіторська заборгованість, з низькими показниками оборотності. У такому випадку компанія володіє значним обсягом поганих боргів.

Легко розплатитися за поточними зобов’язаннями дозволяють високоліквідні оборотні кошти – будь-яка валюта, а також високоліквідні цінні папери. Дані активи досить швидко конвертуються в готівку або безготівкові гроші, в порівнянні з фіксованими оборотними активами.

Висновок

Коефіцієнт оборотного капіталу – це показник, який характеризує:

  • Ефективність роботи компанії;
  • Фінансове становище в короткостроковій перспективі.

Нормативний показник коефіцієнта – вище 1,0. У такому випадку компанія зможе в найближчому часі погасити свої короткострокові зобов’язання. Величина коефіцієнта нижче норми є важливим індикатором ризикованості для потенційних кредиторів та інвесторів.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Відкритий контракт