Коефіцієнт готівки (коефіцієнт абсолютної ліквідності)

Коефіцієнт готівки (коефіцієнт абсолютної ліквідності) – параметр, який характеризує фінансові можливості компанії, а також її здатність своєчасно повертати взяті в кредит гроші.

Коефіцієнт готівки – показник, що характеризує відношення банківських резервів в готівці (монетах, банкнотах і так далі) до загальної суми коштів на депозитах і поточних рахунках, тобто загальних зобов’язань перед клієнтами. У зв’язку з тим, що наявні резерви не дають прибутку банку, керівники таких установ намагаються всіма силами знижувати їх до рівня, достатнього для покриття потреб клієнтів. Наприклад, в Банку Англії періодично встановлюються особливі рівні підтримки готівки. Що стосується США, то тут працює один з найбільш жорстких коефіцієнтів (визначається Федеральним резервним банком).

Коефіцієнт готівки – показник, що характеризує діяльність компанії і розрахований на підставі її звітності. З його допомогою простіше робити висновки про здатність підприємства виплачувати поточні борги за рахунок найбільш ліквідних коштів. Суть розрахунку коефіцієнтів готівки – порівняти діючі заборгованості компанії і оборотний капітал, якого повинно вистачати для виконання своїх зобов’язань.

Сутність коефіцієнта готівки в його роль в загальній класифікації

При оцінці компанії однією з основних задач є вивчення ліквідності. За допомогою цього параметра можна зрозуміти, наскільки платоспроможне підприємство і чи може воно своєчасно справлятися зі своїми поточними боргами, тобто повертати позичені кошти. Сам коефіцієнт обчислюється як відношення різних статей активів і пасивів підприємства, тобто загальна ціна ліквідних коштів організації ділиться на короткострокові позикові кошти. Отримана сума множиться на 100%.

За обчисленому коефіцієнту можна судити про ставлення короткострокових боргів підприємства (оформлені на строк до одного року) і ліквідних коштів в обороті. Тобто чим швидше компанія здатна покривати свої заборгованості шляхом наявного під рукою капіталу, тим краще. Якщо розрахунковий показник нижче 100%, то у компанії недостатньо коштів не тільки на виконання своїх зобов’язань, але і на подальший розвиток.

Як правило, для оцінки компанії (банку) обов’язковий розрахунок коефіцієнтів поточної та миттєвої ліквідності. За допомогою цих параметрів можна оцінити, наскільки платоспроможними є банки (компанії), оптимальним чи є співвідношення двох важливі параметрів – активів і пасивів структури.

Перший коефіцієнт (покриття або поточної ліквідності) відображає ставлення двох параметрів – поточного (оборотного) капіталу до поточних боргів фірми (підприємства). Тут оптимальним вважається відношення 2: 1, коли обсяг оборотних коштів вдвічі перевищує обсяг боргів. Чим вище частка своїх активів у підприємства, тим більшою стабільністю воно може похвалитися. При цьому ймовірність втрати платоспроможності мінімальна.

Другий коефіцієнт (миттєвої ліквідності) дозволяє зробити аналіз надійності банківської установи. Дана величина показує активність клієнтів банку щодо витрачання ними кредитних коштів. Як правило, даний коефіцієнт використовується при аналізі надійності банківських установ.

Ліквідність підприємства і платоспроможність – це нерівнозначні поняття. Наприклад, якщо організація має високий рівень поточної ліквідності, то це не говорить про наявність у неї великих обсягів високоліквідних активів. Таким чином, компанія може не впоратися зі своїми короткостроковими зобов’язаннями. Щоб більш точно оцінити можливості компанії, розроблений коефіцієнт, який максимально точно відображає подібну інформацію – коефіцієнт готівки (зустрічається і інша назва – коефіцієнт абсолютної ліквідності).

Даний параметр дозволяє оцінити ставлення готівки в банківській установі (монет, банкнот і так далі) до взятих перед клієнтами зобов’язаннями. Критерій готівки в підприємстві – параметр, що відображає здатність організації перетворювати свій капітал в реальні гроші. За цим параметром керівники підприємства та інші суб’єкти ринку можуть судити про стабільність і подальші перспективи організації.

За допомогою коефіцієнта готівки можна точно оцінити здатність організації гідно виконувати короткострокові зобов’язання і своєчасно погашати їх. В якості засобів для покриття заборгованості, як правило, використовуються короткострокові фінансові інвестиції та готівку. Коефіцієнт готівки дозволяє оцінити, яку частку короткострокових боргів може погасити компанія за рахунок наявного в розпорядженні капіталу і короткострокових інвестицій.

Кращий варіант, коли обсяг готівки становить від 20 до 25% від суми короткострокових боргів. На практиці можливі й інші випадки, коли розмір ліквідних коштів в активах компанії більше, ніж обсяг короткострокових фінансових вкладень. Це можливо в разі, коли в складі довгострокових інвестицій є такі ліквідні

...
ПОДІЛИТИСЯ: