Клієнт

Клієнт – це споживач або замовник певного виду послуг або товарів.

Значення поняття

Дане поняття можна розглядати як в широкому, так і у вузькому сенсі. У широкому сенсі під цим поняттям розуміється певний юридична або фізична особа, з яким встановлені ділові відносини шляхом укладення ділового договору із застереженням всіх необхідних умов (робота з клієнтом). У вузькому розумінні слова клієнт – це окремий персоніфікований споживач товарів чи послуг в конкретному сегменті виробництва.

Обслуговування клієнтів

Поняття «бізнес-клієнт» є чи не найважливішим у бізнесі, так як сенс його побудови – це здатність задовольнити споживчі запити клієнтів і забезпечити високий рівень обслуговування клієнтів. Для того, щоб зрозуміти яким же чином ці запити задовольняти, необхідно мати чітке розуміння того, хто такий клієнт і в чому його особливості.

Це поняття заслуговує детальний аналіз і визначення значення терміна. Часто виникають спірні моменти щодо того, кого ж саме можна вважати клієнтами. З огляду на різноманіття пропонованих нині товарів і послуг, клієнтами можуть бути самі різні представники суб’єктного кола ринкових відносин. Клієнтом може виступати як фізична, так і юридична особа. Так само клієнтами виступають як споживачі, так і компанії, що пропонують свою продукцію.

Інше питання – клієнтами по відношенню до кого вони є? Якщо клієнтом певних видів послуг компанії є будь-який громадянин країни, то сама компанія, мабуть, є клієнтом конкурентного ринку товарів і послуг. Всі сегменти виробництва мають широкі і міцні взаємозв’язки, і, по суті, будь-яка фірма або підприємство, що виробляє певний вид товару, є клієнтом іншої фірми, у якій вона купує сировину для виготовлення цих товарів. Так само фірму можна вважати клієнтом по відношенню до певного фахівця, що надає їй свої послуги.

Клієнтом можна так само вважати:

  • особа, яка замовляє або користується послугами іншої особи – це досить звично для всіх людей поняття;
  • людини, який знаходиться в залежності від іншого (хазяїна, начальника і т.д.);
  • особа, яка вступає в ділові правовідносини з іншою особою.

Кожен словник надає різні визначення терміна «клієнт», всі вони відрізняються лише деякими аспектами.

Поняття «клієнт» дуже велике, його аналіз, наведений вище, далеко не вичерпний, а лише той, який дає загальне уявлення про цей термін.

ПОДІЛИТИСЯ: