Кліринговий сеанс: основні операції

Кліринговий сеанс має на увазі виконання наступних заходів:

1. Припиняється будь-яке виконання доручень з боку учасників угоди, яке б могло привести до зміни залишкового обсягу цінних паперів на підрозділах, і за якими виконуються розрахункові операції, а також подальше перерахування коштів.

2. Проводиться блокування цінних паперів, задіяних в операції.

3. Формується так званий «кліринговий пул» В процесі перевірки по забезпеченості доручень кожної зі сторін до уваги береться інформація з регістрів клірингової організації. У процесі перевірки забезпечення з цінних паперів використовуються дані про залишок активів на відповідних рахунках депо. При цьому в один кліринговий пул можуть бути включені зобов’язання з урахуванням різної валюти. У свою чергу, проведення неттинга має здійснюватися в якійсь одній грошовій одиниці.

4. Виконується неттинг зобов’язань.

5. Формуються основні відомості зобов’язань по завершенні процесу клірингу щодо фінансових коштів сторін угоди. Далі створюється доручення для подальшого виконання депозитарної операції (перекладів НРР). Таким операціям, як правило, присвоюється код 18 / К;

6. Оформляються розрахункові папери на базі відомостей зобов’язань за підсумковими клірингових операцій.

7. Очікується виконання всіх платіжних операцій, а також отримання підтвердження по факту зарахування грошей на банківські рахунки сторін (одержувачів).

8. Спрямовуються доручення клірингової організації на здійснення операцій в системі депозитарного обліку, а також переклад об’єкта угоди (цінних паперів).

9. Формуються клірингові та депозитарні звітні документи, що направляються учасникам клірингової операції.

10. Виконуються дії, які встановлені правилами проведення клірингу, якщо виконання доручень в ході описуваних вище операцій неможливо з різних причин.

11. У разі коли кліринг проводиться за операціями, здійсненими на організованих торгах з урахуванням відповідної статті правил клірингу, виконується перевірка доручень з даними реєстру (надходять від організатора торгів), а також направляється відповідний кінцевий звіт організатору торгів з підсумковими результатами звірки. Як правило, інформація містить реєстр договорів і вказівка ​​статусу кожного з документів.

Кліринговий сеанс проводиться виключно клірингової структурою в певні часові проміжки (визначаються правилами клірингу). Якщо з різних причин виконати доручення в період клірингового сеансу не вдається, то клірингова організація може організувати додатковий сеанс поза обумовленого в правилах часу. У цьому випадку виконуються всі процедури по здійсненню взаємозаліку між сторонами.

суть клірингу
Кліринговий сеанс реалізується шляхом проведення наступних маніпуляцій на банківських рахунках:

1. Всі операції проводяться з урахуванням діючих доручень, які були допущені до клірингу в період клірингового сеансу. Кожне доручення повинно пройти перевірку на факт достатності цінних паперів і грошей для виконання.

2. З урахуванням діючих доручень, які пройшли всі необхідні перевірки, клірингова структура за підсумками кожного з сеансів формує відомість. У документі міститься інформація, що стосується поточних вимог учасників угоди. Надалі саме відомість стає підставою для проведення процедури списання (зарахування) коштів на відповідні банківські рахунки.

Як правило, всі платежі повинні формуватися в тій валюті, на яку відкрито банківський рахунок,  також яка вказана в реквізитах банку (або дорученні). Якщо рахунок банку відкритий в національній валюті України (гривнях), то загальний розмір угоди дозволяється вказувати у валюті США (доларах). Надалі проводиться перерахунок коштів з однієї валюти в іншу. При цьому використовується курс ЦБ України на день, який слідує після конкретної дати розрахункових операцій.

3. Як тільки отримано всі звіти по виконанню платежів в депозитарії, заблоковані раніше цінні папери, проходять процес розблокування. Далі відбувається переведення активів по торгових рахунках депо.

Якщо клірингова структура не виконала будь-яка з доручень в період поточного клірингового сеансу або бачить неможливість виконання доручень по переводу будь-яких цінних паперів, то виконуються наступні маніпуляції:

1. Доручення на вчинення платежів перенаправляються в розрахункові організації. Це робиться для того, щоб відновити початкові позиції на банківських рахунках учасників угоди.

2. Передає депозитарію доручення, за якими повинна бути виконана розблокування цінних паперів (через неможливість виконання доручення).

3. Здійснює перенесення основних доручень на інший кліринговий сеанс (в найближчий період часу). Якщо виконання угоди не можна зволікати, то організовується додатковий сеанс клірингу.

Всі клірингові сеанси проводяться строго в терміни, які визначені регламентом клірингової організації.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Готівковий кредит