Класифікація товарних ринків

Поняття класифікації товарних ринків

Товарний ринок представлений сферою товарного обміну, яка відрізняється існуванням відносин купівлі / продажу товару і місця проведення господарської діяльності, пов’язаної з реалізацією товару.

Ринок в залежності від товарів, які обертаються на ньому ділиться на:

 • Ринок споживчих товарів передбачає масове виробництво і збут.
 • Ринок інвестиційних товарів означає покупку товарів виключно фірмами, при цьому продавців і покупців на ринку небагато.
 • Ринок сировини передбачає торгівлю сировиною сільськогосподарського, промислового виробництва, продовольством, енергією і її носіями.
 • Ринок готових товарів має набагато більше зростання ніж ринок сировини.

Щоб успішно організувати комерційну діяльність потрібно знати, який тип ринку воліє використовувати підприємство для функціонування, оскільки від цього залежить спосіб ведення комерційної політики і метод просування товару. Існує певна ступінчастість товарних ринків.

Потенційний ринок – покупці, які цікавляться певним товаром або послугою.

Доступний ринок – покупці, які цікавляться товаром або послугою, при цьому маючи дохід і доступ до цього товару.

Кваліфікований ринок – покупці, які цікавляться, мають дохід і право користуватися певним товаром або послугою.

Цільовий ринок – елемент кваліфікованого ринку, на який компанія спрямовує свої дії.

Освоєний ринок – покупці, які вже купили певний товар або послугу.

Класифікація товарних ринків за ознаками:

1. Відповідно до території

Внутрішній – ринок, який заснований на товарному обміні, обмеженому межами держави.

 • – Місцевий – територіальний ринок, який охоплює локальну одиницю (місто, селище), при цьому враховуючи її особливості (колгоспи, кооперативи)
 • – Регіональний – ринок існуючий всередині країни

Національний – ринок, який існує на території держави, де є своя грошова одиниця і законодавча база. Проводить експортно-імпортні операції.

Світовий – ринок, що займає всю світову економічну територію (сукупність національних ринків)

2. Відповідно до структури організації

Зовнішній ринок, який в свою чергу ділиться на:

 

 • – Відкритий – представлений звичайною діяльністю комерційного характеру, де безліч покупців і продавців.
 • – Закритий – ринок товарів, на якому взаємодіють продавці і покупці на некомерційних відносинах (юридичні, адміністративні, військово-політичні та т.д.)
 • – Преференційний – ринок, де укладаються угоди за довгостроковими договорами, і торгують із слаборозвиненими країнами, укладаючи пільгові угоди.

Внутрішній ринок включає в себе:

 • – Оптовий
 • – Роздрібний

3. Відповідно до характеру ринкової влади або ступеня конкуренції

Ринок чистої конкуренції – на ньому функціонують безліч маленьких фірм продавців, які продають однакову продукцію.

Монополістичний ринок – в такому випадку ринок має лише одного продавця, який продає унікальну продукцію. Відсутність аналогічної продукції дозволяє встановити найвищі ціни.

Олігополістичний ринок – виробників товару мало, але відбувається виробництво як однакового так і різного краму.

4. Відповідно до товарно-галузевою ознакою

 • Ринок автотранспорту та обладнання;
 • Ринок мінеральної сировини;
 • Ринок сільськогосподарської сировини і лісових товарів.

5. Відповідно до кінцевого використання товару:

Ринок товарів фірм і товарів промислового призначення, він включає:

 • – Вертикальний ринок – де товар виробником продається в одну або кілька галузей, при тому що кількість фірм в галузях невелике
 • – Горизонтальний ринок – де товар промислового виробництва продається для покупців, які представляють багато галузей (кількість покупців велике)

Фінансовий ринок, який ділиться на:

 • – Ринок цінних паперів;
 • – Валютний ринок;
 • – Кредитний ринок;
 • – Грошовий ринок.

6. Відповідно до термінів використання товару

 • Ринок товару довгострокового користування (автотранспорт, обладнання);
 • Ринок товару короткострокового користування;
 • Ринок товару одноразового користування (пластиковий посуд, бинт, вата).

7. Згідно сфері громадського користування

 • Ринок товарів матеріального користування (продовольчі товари, машини);
 • Ринок товарів духовного користування (книги, мистецтво, інновації).

8. Відповідно до ступеня регульованості

Регульований ринок – де державою визначені умови, обсяг, ціна та інші параметри проведення угод купівлі / продажу товару. Регулюється ринок прямим шляхом (плани на замовлення державних закупівель) і непрямим, використовуючи пільги і податки.

Нерегульований ринок – де ціна і умови угод купівлі / продажу регулюються законами ринку (попит, пропозиція і ціна товарів). Держава повинна забезпечити стабільність на ринку і зменшити монополізацію.

Ринок змішаної економіки – де одні сектора регулюються державою, а інші не регулюються.

 

Характеристика товарних ринків

На товарних ринках представлена ​​система економічних зв’язків як між виробником і споживачем (купівля-продаж), так і всередині групи виробників або споживачів (конкуренція).

 

Елементи на ринку товарів:

 

 • Безліч товарів і послуг;
 • Рівень пропозиції (виробники, які продають ці товари або послуги);
 • Рівень попиту (споживачі, які купують ці товари або послуги);
 • Ціна.

 

Кожен товарний ринок характеризується наявністю кон’юнктури – сукупністю ознак, які характеризують ситуацію на ринку, вона визначається при поєднанні факторів і умов. Виражається кон’юнктура в динаміці цін, співвідношенні попиту та пропозиції.

Показники товарних ринків:

Ємність ринку – той обсяг товару, який може бути реалізований на ринку в певний період часу.

Потенційна місткість ринку є показником сукупного обсягу всіх закупівель товару, які здійснюються за певний період всіма покупцями цього ринку.

Частка ринку – показана співвідношенням обсягу проданих товарів до показника потенційної ємності ринку товару.

Інфраструктура – це обслуговуюча частина функціональної структури, яка представлена:

 • – сукупністю організаційно-правових форм (кредитної, митної системою, системою страхування і т.д.)
 • – Суб’єктами ринку (підприємствами роздрібної та оптової торгівлі, ярмарками, аукціонами, біржами, аудиторськими фірмами і т.д.)
...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Оборотність: визначення