Класифікація та види кластерів

За роки існування кластерів з’явилося безліч підходів до їх класифікації. Сьогодні існує безліч ознак, за якими ті чи інші компанії об’єднуються в загальні групи. Так, до основних параметрів можна віднести наявність капіталу, географічне розташування, трудовий потенціал, обсяги послуг, що надаються, наявність спеціальних закладів, галузева приналежність і так далі.

Якщо ж виходити із загальних принципів економіки, то кластери можна розділити класифікувати за такими ознаками:

кластерна структура

1. За характером появи кластери бувають:

  • – стихійно (спонтанно) сформовані. В цьому випадку спеціальні плани по об’єднанню тих чи інших компаній не будуються – все відбувається природним чином, на основі взаємних цілей, єдиних інтересів і співробітництва;
  • – усвідомлено. До такої категорії належать кластери, які створюються з певною метою, а їх зближення є спланованим, штучним.

2. За природою всі об’єднання можна розділити на реальні і помилкові кластери. До останніх, як правило, відносяться індустріальні райони, домінуючі фірми і так далі.

3. За технологічними параметрами – інтелектуальні (інноваційні), кустарні і індустріальні (що виробляють звичайні товари) кластери.

4. За способом утворення можна виділити:

  • – кластери з вертикальними зв’язками у виробничій сфері. В цьому випадку невеликі підприємства об’єднуються навколо однієї або мережі великих компаній. При цьому в задачу останньої входить регулювання основних процесів збуту, поставки та виробництва продукції;
  • – кластери з регіональної формою. В цьому випадку мають місце регіональні обмеження всередині схожих структур в промисловому і науковому секторі діяльності;
  • – галузеві кластери. До таких належать компанії, які працюють в різних сферах промисловості. Наприклад, можна виділити «ядерний кластер», «фармацептіческій кластер» і так далі;
  • – промислові кластери.

Кожен з кластерів має свої особливості:

1. Регіональний кластер являє собою об’єднання декількох університетів, фірм або компаній, які працюють в одній галузі і регіоні. При цьому формування кластера відбувається за рахунок кооперації учасників і їх конкуренції. Всі компанії «об’єднання» працюють на основі партнерських відносин і для досягнення спільної мети. До основних характеристик регіонального кластера можна віднести відкритість і спільності використання зовнішніх ресурсів.

У свою чергу всі регіональні кластери умовно поділяються на кілька типів:

  • – сильні кластери – характеризуються потужною конкуренцією і активною взаємодією;
  • – стійкі кластери відрізняються позитивною динамікою розвитку;
  • – потенційні кластери мають нерівномірну структуру і багато слабких «ланок»;
  • – латентні кластери являють собою об’єднання декількох успішних компаній, які ще далекі від формування повноцінного кластера.

Види кластерів

2. Галузевий кластер – це утворення, в яке входять організації галузевих і суміжних компаній. Основою їх взаємовідносин є конкурентні і коопераційні зв’язки. При цьому конкурентні переваги таких структур посилюються, завдяки синергетичного ефекту – галузевому взаємодії.

Характерні риси такого кластера – об’єднання дрібніших компаній навколо одного великого підприємства, корпорації. Часто такі моделі характерні для важкої індустрії. Варто відзначити, що в галузевих кластерах одним з головних напрямків є впровадження інноваційних технологій. При цьому взаємозв’язок між структурами може бути як вертикальної, так і горизонтальної. Одним з найпопулярніших галузевих кластерів є компанія Airbas.

Промисловий кластер грунтується на базі конкуренції всередині якогось одного сектора. У нього входять різні особи, компанії, джерела ресурсів, які об’єднуються для виготовлення товарів, продажу послуг та товарів. Найчастіше промисловий кластер не прив’язаний до якоїсь конкретної галузі, може охоплювати великий регіон або навіть країну. Наприклад, у Фінляндії є цілий лісопромисловий кластер, що охоплює групу галузей – целюлозно-паперову, деревообробну і лісозаготівельну.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Конкуренція в відкриту