Класифікація та особливості фінансового кредиту

Додаткове фінансування для компаній може залучатися різними способами – за допомогою оформлення облігаційних позик, випуску акцій і оформлення кредитів. У більшості випадків саме кредитні кошти дозволяють компанії вирішити поточні фінансові питання і забезпечити нормальну підприємницьку діяльність в цілому.

Загальна класифікація кредитів

Фінансовий кредит – одна з основних форм кредитування, суть якого в наданні фінансової підтримки компанії. Такий вид позики можна класифікувати:

1. За характером погашення:

– в розстрочку. Погашення позики здійснюється невеликими частинами з урахуванням графіка платежів, складеного на етапі оформлення договору;

– з одноразовим внеском. Виплата по кредиту вноситься один раз, весь обсяг. Дата внесення платежу також обговорена кредитним договором (як правило, це останні дні кредиту).

2. Щодо забезпечення – бланкові, із заставою і без оного. У свою чергу, кредити з забезпеченням поділені на кілька видів:

– фондові. Кредит надається під заставу цінних паперів;
– підтоварної. В якості забезпечення – матеріальні цінності (товари);
– вексельні. У ролі застави виступають боргові цінні папери – векселі;
– іпотечні. Такий вид кредиту має на увазі використання нерухомості як забезпечення.

3. По виду позичальників і сфері застосування:

– міжбанківський кредит. У цьому випадку в якості кредитодавців і кредитоотримувачів виступають банківські установи;

– комерційна позика. У ролі позичальника виступає акціонерне товариство, товариство, компанія і так далі.

4. За масштабністю фінансовий кредит може бути:

– державним. Угода з надання позики відбувається кредитодавцем та кредитоотримувачем, які є резидентами країни. Однією зі сторін угоди виступає держава. При цьому кредитуються ті галузі, які потребують розвитку і можуть принести максимальний дохід в майбутньому. Але держава може виступати не тільки в ролі кредитора, а й бути позичальником. Останнє можливо в тих випадках, коли потрібне термінове поповнення бюджету;

– міжнародний. Відмітна особливість такої угоди в тому, що один із суб’єктів – іноземна сторона (нерезидент). Подібні операції є частиною міжнародних економічних відносин. Щоб отримати такий вид позики, обов’язковою вимогою є співпраця з суб’єктами-нерезидентами (потенційними позичальниками або кредиторами). На сьогодні з’явилося безліч різних видів і форм такого кредитування.

міжнародний фінансовий кредітМеждународний фінансовий кредит заслуговує на окрему увагу. На тлі розвитку торговельних відносин багато держав пішли на створення потужних систем кредитування. Кошти спрямовуються на найрізноманітніші цілі – підтримку експортних угод і їх страхування, надання фінансової допомоги фірмам-експортерам і кредитують банкам.

Ще в 1976 році, щоб уникнути гострої конкурентної боротьби в галузі експортного фінансування і надання фінансових кредитів країнами ОЕСР було підписано Міжнародну угоду по експортним позиками. Зі свого боку всі країни-учасники зобов’язалися надавати всебічну підтримку таким операціям на офіційному рівні. Крім цього, було прийнято Консенсус – загальне угоду, в якому вирішувалися спірні питання, що неминуче виникають в процесі міжнародної діяльності.

Подібна угода була розрахована на всі експортні кредити, що мають обмежений термін погашення (до 3-х років) і отримують необхідну підтримку з боку держави (страхування, субсидування, рефінансування і фондування). Такі кредити видаються для забезпечення фінансами експортної групи певних товарів (обладнання, автомобілів, будівництва нерухомості за кордоном і так далі). Завдяки консенсусу вдалося виділити пільгові умови позик і надати їх всім, хто потребує сторонам угоди.

Ліміт фінансового кредиту не повинен бути більше 85% від загального обсягу міжнародної угоди. Що стосується умов позики (його цін і термінів погашення), то вони різняться, в залежності від категорії, до якої відноситься країна-позичальник. Для простоти всі держави були умовно розділені на три групи:

  • перша група – від чотирьох тисяч доларів і більше;
  • друга група – від 624 до 4 000 доларів;
  • третя група – менш 624 доларів.
...
ПОДІЛИТИСЯ: