Класифікація міжурядових позик

Для кращого розуміння суті міжурядових позик, останні класифіковані по ряду ознак.

1. За формою надання виділяють кредити облігаційні, в формі депозитних сертифікатів, у вигляді акцептів (згоди оплати переказного векселя банківською установою або імпортером) або готівкою.

2. За призначенням міжурядові позики бувають:

– фінансовими. Тут мова йде про прямі вкладення капіталу на зведення будівельних об’єктів, покриття зовнішніх боргів, купівлю цінних паперів, проведення валютної інтервенції і так далі;

– комерційні. Така форма позик має тісний зв’язок із зовнішніми послугами та торгівлею;

– проміжні кредити, як правило, надаються з метою обслуговування деяких форм виконання підрядних заходів, послуг, передачі товарів і так далі.

3. По термінах:

– надстрокові. Такі кредити видаються на найбільш стислі терміни – до 3-х місяців;

– короткострокові позики оформляються на невеликий проміжок часу (до 12 місяців). В якості окремого виду можна навести надання позик зовнішній торгівлі. Сюди включаються кредити для імпорту і експорту у вигляді банківського і комерційного кредитування;

– середньострокові кредити видаються на період від 12 до 60 місяців;

– довгострокові – від 60 місяців і більше.

4. За особливостями забезпечення є два види міжурядових позик:

– забезпечені. У даній якості можуть виступати цінні папери, векселі, товарні папери, нерухомість і навіть золоті запаси, оцінені за поточною вартістю на ринку;

– під зобов’язання боржника можна отримати простий вексель, який має одну підпис.

5. По виду кредиторів міждержавні позики бувають урядовими, брокерськими, банківськими, приватними і змішаними. Окремо варто відзначити і міжурядові кредити міждержавних кредитно-фінансових інститутів.

Міжурядова приватне кредитування буває двох основних видів:

– отримання позики за відкритим рахунком. В цьому випадку кредитор (експортер продукції) фіксує на рахунку заборгованість імпортера (кредитоотримувача). Розмір заборгованості складає суму відвантаженої і реалізованої продукції. Сторона-імпортер зобов’язується погасити позику у встановлений термін.

Такий вид позики популярний при організації регулярних поставок, коли покриття заборгованості проводиться раз на місяць. Як правило, кредитування за відкритим рахунком має страхуватися від можливих ризиків у вигляді державних гарантій або оформлення приватної страховки. Якщо імпортер уздовж будь-яких причин виявився неплатоспроможний, то сторона, що надала кредит, може розраховувати на повну суму компенсації з боку компанії-гаранта (наприклад, страхової організації). Остання бере на себе зобов’язання щодо подальшого «вибивання» боргу з імпортера;

– авансовий платіж являє собою завчасне проведення виплат імпортером за отриманий товар. Така форма виплат є не тільки однією з форм позики, а й своєрідною гарантією виконання стороною своїх зобов’язань;

– вексельний позику. Сенс кредитування полягає у виставленні експортером переказного векселя другій стороні (імпортеру) про здійснення угоди з продажу в кредит. При цьому сторона-імпортер зобов’язується виплатити в строк всю суму за векселем.

Банківські позики видаються експортерам і імпортерам тільки при наявності забезпечення. При цьому в якості кредиторів найчастіше виступають пули, консорціуми, банківські синдикати та інші організації, які об’єднуються для збору необхідної суми і поділу ризиків. Надання банківської позики імпортеру здійснюється у формі акцепту. При цьому банківська установа з боку імпортера має дати згоду на погашення векселя експортера.

З самого початку видача прямих позик імпортерам проводилася за допомогою зв’язування кредиту з разовою операцією. Сьогодні ж все більшої популярності набирають кредитні лінії. Крім цього, з’явилися спеціальні форми стимулювання, наприклад, форфейтинг, лізинг, факторинг та інші.

...
ПОДІЛИТИСЯ: