Класифікація короткострокових зобов’язань

Облік зобов’язань – одна з головних задач при складанні фінансового звіту. При цьому всі зобов’язання умовно діляться на два види – короткострокові (поточні) та довгострокові (непоточні).

До короткострокових зобов’язань компанії можна віднести – борги за короткостроковими векселями, дивіденди до виплати засновникам компанії (власникам акцій), кредиторську заборгованість, анонси, податкові платежі, нараховані зобов’язання. Сюди ж варто включити умовну оплату, які повертаються депозити (оформлені на термін до 12 місяців), аванси, незароблені доходи, борги до запитання, частини довгострокової заборгованості, які повинні бути виплачені в невеликий проміжок часу.

При цьому короткострокові зобов’язання можна класифікувати за рядом ознак:

1. Операційні зобов’язання – податки, орендна плата, отримані компанією аванси, борги за отриманими матеріалами (товарів, сировинної продукції), поточні податки до виплати, вже нарахована зарплата для керівників і персоналу підприємства.

2. Короткострокові зобов’язання, які повинні бути покриті протягом одного року з моменту складання звіту. До них можна віднести частини довгострокових зобов’язань, що вимагають погашення в обмежені терміни (до одного року), а також борги підприємства за необоротними активами.

3. Засоби, які знадобляться для погашення витрат компанії в найближчий рік з моменту складання звіту. До них можна віднести – компенсацію працівникам за відпустки, нарахування бонусів і інші витрати.

Крім цього, короткострокові зобов’язання можуть бути умовними. Причина їх появи – існування ряду факторів, що сприяють появі невизначеності по відношенню до майбутніх доходів або збитків компанії. Наприклад, завжди зберігається небезпека лих на території, де працює підприємство. Це незмінно позначається на всьому виробничому циклі. Такі невизначеності можна умовно розділити на три типи – невелика, середня ймовірність і велика.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Бежева книга ФРС