Класифікація бюджетного дефіциту

За напрямками фінансування дефіциту розрізняють активний і пасивний бюджетний дефіцит. Активний бюджетний дефіцит виникає в зв’язку з проведенням інноваційно – інвестиційної діяльності, і характеризується з нестачею бюджетних ресурсів для фінансування певних заходів пов’язаних з структурною перебудовою економіки. Пасивний бюджетний дефіцит виникає, коли існує брак коштів, для здійснення видатків, пов’язаних з поточними функціями держави.

У зарубіжній економічній літературі прийнято розрізняти три види дефіциту бюджету.

Наочно-реальний дефіцит – обсяг дефіциту дорівнює обсягу доходів від федеральних податків, знижених на обсяг трансфертних платежів і на суму державних закупівель.

Структурний дефіцит – це вид пов’язаний з поняттям базової безробіття. Він являє собою ситуацію в економці, коли частина населення не зайнята у виробництві валового продукту, відповідно характеризується неотриманням доходів до бюджету, при поточному обсязі соціальних виплат.

Циклічний дефіцит – це результат впливу економічних циклів на доходи і витрати бюджету, пов’язані зі змінами в попиті і пропозиції, в зв’язку з економічним підйомом або спадом. Формула розрахунку циклічного дефіциту наступна: фактичний дефіцит – структурний дефіцит.

По термінах дії можна розділити бюджетний дефіцит на:

  • – Довгостроковий (стійкий);
  • – Короткостроковий (касовий).

Короткостроковий (касовий) дефіцит бюджету – пов’язаний з покриттям тимчасових касових розривів між доходами та витратами, які виникають під час виконання державою своїх функцій. Довгостроковий дефіцит, виходячи з назви, пов’язаний з розривами в фінансуванні державних витрат в довгостроковому періоді.

За ознакою зв’язку з державним боргом розрізняють первинний і загальний (операційний) бюджетний дефіцит. Первинний дефіцит – різниця між величиною дефіциту бюджету і виплатою відсотків за борг. Операційний дефіцит – дефіцит бюджету за вирахуванням інфляційної частини відсоткових платежів з обслуговування державного боргу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Первинний ринок