Класифікація банківських кредитів

Що таке банківський кредит?

У банківській сфері мають місце найрізноманітніші види кредитів, що надаються як фізичним, так і юридичним особам. Банківський кредит – це позики банку, що надається фізичним або юридичним особам в грошовому еквіваленті. Він характеризується терміновим і цільовим походженням. Як і годиться, банківський кредит видають з власного або залученого капіталу банку.

Банківський кредит, як продукт функціонування банку розрізняють активний і пасивний. Перший випадок має на увазі видачу кредиту, тобто банк виступає кредитором, а другий вид має на увазі, що банк сам є позичальником. Банк в залежності від переконань і можливостей може входити в різні кредитні співвідношення (брати або давати кредити) з іншими банками або кредитними організаціями, виконуючи при цьому пасивну або активну функцію. Такі відносини називаються – міжбанківським кредитуванням.

Всі інші підприємства, організації, установи і, звичайно ж, фізичні особи (весь нефінансовий сектор економіки), кредитні відносини з банком матимуть трохи іншу специфіку. Банк в цьому випадку виступає стороною видає кредит, тобто тут маємо справу з активним кредитуванням.

 Класифікація кредитів

 Щоб розглянути особливості банківського кредиту та базові послуги кредитування, слід вивчити їх велику класифікацію. Залежно від групи позичальника кредити наддають:

 • підприємствам і організаціям;
 • банкам;
 • небанківським організаціям;
 • державним органам влади;
 • фізичним особам.

В Україні за останніми даними 68,7% всіх кредитів припадає на підприємства, 19,3% – кредити фізичним особам і приблизно 12% – на кредитні встановити.

Від термінів використання кредити розрізняють:

 • до запитання (онкольні);
 • термінові.

Термінові, в свою чергу, ділять:

 • короткострокові (терміном дії до 1 року);
 • середньострокові (терміном від 1 до 5 років);
 • довгострокові (понад 5 років).

Залежно від розміру кредити бувають:

 • великі;
 • середні;
 • дрібні.

Щодо забезпечення редіти діляться:

 • незабезпечені або бланкові кредити – не мають забезпечення або існує воно у вигляді застави, який не відповідає встановленим вимогам.
 • забезпечені кредити характеризуються наявністю застави. Або ж кредит виданий під поручителя або гарантію Банку України.

 За способом видачі кредити бувають:

 • компенсаційні – ті, що направляються позичальнику з метою відшкодування йому його власних коштів, які він вклав у витрати;
 • платіжні – передбачені на оплату розрахунково-грошових документів. Суть такого кредиту полягає в тому, що позичальник надає банку свої розрахунково-платіжні паперу і відповідно їх кредитні кошти надходять безпосередньо на їх погашення.

За способом погашення кредити можуть бути:

 • кредити, що погашаються одноразовим платежем, вважаються традиційним короткостроковим кредитом, вони досить зручні з позиції юридичного оформлення;
 • кредити, що погашаються в розстрочку, передбачають погашення кредиту двома і більше платежами протягом усього терміну кредитування. При цьому чіткі умови повернення забиті в кредитному договорі і залежать від ряду факторів (об’єкта кредитування, строку, процесу інфляції та інших моментів).

Види банківських кредитів

За цільовим призначенням кредити розрізняють:

 • промисловий кредит-використовуються на фінансування виробничих потреб для реалізації сукупного суспільного результату;
 • споживчий кредит – спрямований такий кредит на фінансування споживчих цілей (наприклад, поліпшення житлових умов, придбання товарів та інше);
 • інвестиційний кредит являє собою вид позики, що надається підприємству з метою розширення основних або оборотних коштів за умови реалізації інвестиційного проекту;
 • бюджетний банківський кредит – форма фінансування бюджетних витрат, передбачає надання певної суми грошей юридичним суб’єктам на поворотній основі;
 • торговий кредит – надання у позику речей різного характеру;
 • сільськогосподарський кредит наддають фермерам або селянським господарствам, щоб посприяти розширенню їх діяльності в сфері обробки землі, збору врожаю та інших сільськогосподарських робіт.

Наостанок, слід зауважити, що існують і інші характеристики за якими проводять класифікацію банківських кредитів. У світовій практиці немає єдиної думки з приводу кількості ознак класифікації банківських кредитів. Тому в даній статті розглянуті лише основні показники, за якими прийнято класифікувати банківський кредит.

...
ПОДІЛИТИСЯ: