Капіталомісткість

Капіталомісткість – це показник обсягу коштів, що використовуються при виробництві товару, щодо його підсумкової вартості і вартості інших виробничих витрат. Найчастіше дане поняття застосовується до цілим галузям і видам господарської діяльності.

Є й інше визначення щодо даного терміну, згідно з яким під капіталоємністю в процесі виробництва слід розуміти співвідношення використовуваного капіталу і трудових сил. В цьому аспекті капіталомісткість безпосередньо пов’язана з іншим характерним показником виробничого потенціалу – трудомісткістю. Останній є ні чим іншим, як кількістю робочого часу, який витрачено на виробничу діяльність.

Історія виникнення поняття

Капіталомісткість виробництва як характеристика галузей економіки стала застосовуватися за часів становлення індустріального суспільства. Модернізація технічного оснащення привела до збільшення витрачених коштів на виробництво тієї чи іншої продукції, а також зумовило підвищення показника продуктивності праці.

Австрійська економічна школа вважала, що капіталомісткість різних галузей визначається способом виробництва і рівнем попиту на готовий товар.

Американський економіст Роберт Солоу стверджував, що економічний прогрес в довгостроковій перспективі спирається на введення у виробництво інноваційних технологій, а не на загальну капіталомісткість. Деякі аналітики і економісти, покладаючись на цю тезу, пояснювали причини нестабільності економіки Радянського Союзу, підкреслюючи схильність вітчизняних галузей економіки до накопичення капіталів і виробничих потужностей.

Показник капіталомісткості: розрахунок

Для обчислення показника капіталомісткості, слід вдатися до формули розрахунку цього коефіцієнта, згідно з якою, число К (капіталомісткість) обчислюється через розподіл загальної суми капіталу, який виділяється для фінансування виробництва на обсяг готової продукції або суму грошових коштів, отриманих внаслідок реалізації такої продукції.

Проте, модель Солоу згодом застаріла, адже статистичні показники минулого століття вказують на те, що саме обсяг вкладеного капіталу і праці здебільшого зумовив формування тих чи інших галузей.

Капіталомісткі галузі

У макроекономіці капіталомісткої галуззю вважається та, в якій використовується велика кількість матеріально-технічних засобів. Наприклад, для галузі важкої металургії характерна наявність у підприємства чималих виробничих потужностей, тобто пристроїв, приладів, пристосувань, заводських площ. Все це характеризує цю галузь з тієї точки зору, що її функціонування вимагає колосальних вкладень в матеріальну базу. Це обумовлює необхідність наявності у суб’єкта підприємництва достатнього капіталу, однак, це не єдина умова, адже капіталомісткість відбивається в співвідношенні вкладених коштів і доходу.

Існують і такі сфери господарювання, в яких для суб’єкта підприємництва необов’язково наявність великого капіталу і технічної бази, як для важких галузей промисловості. Показник капіталомісткості в даному випадку буде тримаються за рахунок вартості реалізованої продукції, яка, можливо, буде мати чималу вартість, хоча і не вимагає великих витрат при виробництві.

Сучасні тенденції капіталомісткості галузей

Нинішня економічна модель більшості держав знаходиться в перехідному стані. Примітною особливістю 20 в. став небувалих масштабів індустріальний бум, в ході якого відбувалося інтенсивне нарощування виробничих потужностей і обсягів. Тому, саме сфера виробництва товарів стала найрозвиненішою в більшості країн світу.

На сьогоднішній день спостерігається тенденція поступового переходу суспільства від індустріальної до постіндустріальної моделі (невиробничої). На перший план виходять галузі, які надають оплачувані послуги в різних сферах (фінансів, наприклад). Тому, доцільно використовувати поняття капіталомісткості не тільки в рамках виробничих, а й інших сфер господарювання.

Очевидно, що будь-яка підприємницька діяльність ґрунтується на вкладеному капіталі, крім того, вона спрямована на отримання прибутку. І, якщо в 20 столітті невиробничі галузі економіки не вимагали великих капіталовкладень, то в епоху сучасних технологій ефективне функціонування таких підприємств неможливо без достатніх обігових і особистих фондів.

Показник капіталомісткості для невиробничих галузей буде обчислюватися по тій же формулі. В обох випадках, є певний капітал, пущений в оборот, і результат, що виражається в грошових коштах або товар.

...
ПОДІЛИТИСЯ: