Капітальні витрати

Всі витрати підприємства або організації, спрямовані на покупку, відтворення, збільшення активів, модернізацію та вдосконалення оснащення на підприємстві, називаються капітальними витратами або витратами конкретної організації.

Купівля основних засобів, а також оплата за орендоване обладнання, модернізацію та оплата по вдосконаленню придбаного раніше і значиться на балансі – все це відбувається за рахунок капітальних витрат. Після того, коли облікові періоди завершені, всі дані відображаються у активній частині балансу, в передбаченої графою навпаки найменування конкретного основного активу. Під час діяльності організації, основна частина капітальних витрат являє собою витрати, пов’язані з процесом, що підводить до основної мети, якою є фінансовий результат. Коли бухгалтером здійснюються розрахунки і визначається річна, чистий прибуток підприємства, то відповідно до них визначається часткова вартість основних засобів, які будуть витрачені за поточний рік.

Капітальні витрати на підприємстві враховуються при нарахуванні утворився відсотка щодо вкладеного в запас основного капіталу. При нормальному розкладі у різних підприємств цей показник може варіюватися і залежить від базисної процентної ставки.

Основні показники, необхідні для визначення розміру капітальних витрат на підприємстві

До капітальних витрат відносяться витрати підприємства, пов’язані з технічними і кардинальними замінами обладнання або реконструкцією основних засобів, що знаходяться на балансі. На підставі даної статті витрат відбувається здійснення відтворення всіх активів, необхідних організації. На кожному підприємстві організований чіткий і безперервний облік і контроль за капітальними видатками. Крім того, проводиться робота по визначенню їх обсягу та коштів, що виділяються, на підставі конкретних аналітичних даних кожного підприємства і додаткових планів по необхідних витрат.

При складанні даного бюджету беруться до уваги такі фактичні показники:

  • початкова вартість основних засобів, що є в наявності;
  • плановані періодичні амортизаційні відрахування;
  • обсяг невитрачених, закладених амортизаційних відрахувань за попередні періоди на початок наступного;
  • приблизна загальна сума обладнання, яке планується продати або змінити в наступному періоді;
  • приблизна до точної цифра амортизаційних відрахувань, при здійсненні покупки на нові основні фонди в поточному періоді;
  • залишкова вартість;
  • сума амортизаційних відрахувань на останню дату періоду.

Розрахунок капітальних витрат відбувається за календарними планами, які передбачають реалізацію інвестиційних проектів з урахуванням стратегічного фінансування для отримання прибутку. На підставі цього виділяється частина коштів на придбання і модернізацію основних фондів підприємства, при чому згідно зі складеним бюджетної заявки.

Значення виділення коштів на капітальні витрати

Такий вид вкладень може носити разовий характер, який передбачає великі заплановані вкладення, які мають на меті по розширенню виробництва або оновленню застарілих і не підлягають ремонту наявних основних фондів. Такі витрати можна віднести до необхідних доцільним витрат на підприємстві в різні проміжки тимчасових періодів.

Враховуються дані витрати відповідно передбачених стандартів «Основні засоби» і «Витрати на позики». Пряме призначення капітальних витрат можна трактувати, як витрати, призначені для досягнення відчутних результатів щодо збільшення економічних вигод, принесених безпосередньо конкретним об’єктом ОС.

Понесення підприємством витрат, спрямованих на відновлення і збереження планованих вигод, що спочатку очікувалося отримати від їх впровадження, враховуються на підприємстві в поточному періоді. У разі, якщо відбувається переривання розробки кваліфікованого активу, який повинен відповідати певним нормам і вимогам, підприємство зобов’язане провести припинення капіталізації витрат.

...
ПОДІЛИТИСЯ: