Капітальні резерви

Капітальні резерви – це певний обсяг коштів, виражений у вигляді майна підприємства. Дане майно призначене для розміщення нерозподіленого прибутку, для погашення облігацій, покриття збитків та викупу акцій підприємства.

Формування капітальних резервів

Капітальний резерв формується в кількості не менше 5% від капіталу статутного. На відміну від АТ (акціонерних товариств) і ТОВ (товариств з обмеженою відповідальністю), унітарним підприємства не обов’язково формувати капітальні резерви, але вони можуть це робити відповідно до облікової політики та установчих документів. У 30 статті федерального закону з назвою «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 1998 року, говориться, що будь-яке суспільство має можливість створювати резервні та інші фонди в розмірах і порядку, які передбачені громадським статутом.

Як визначається розмір капіталу резервного?

Розмір самого капітального резерву визначається чіткими статутами суспільства в певних рамках: для АТ (акціонерних товариств) – ця рамка повинна бути не менше 5% від капіталу статутного. Все це сказано в федеральному законі «Про акціонерні товариства» від 1995 року. Також сказано, що розмір щорічних відрахувань повинен становити не менше 5% від річної частини всього прибутку.

Резервний капітал використовують для того, щоб покрити непередбачені збитки і втрати, а також, щоб була можливість виплачувати кошти (дивіденди) акціонерам, тобто власникам привілейованих акцій. Крім того, кошти з такого капіталу можуть бути використані для того, щоб погасити облігації організації і викупити власні акції компанії в разі відсутності інших засобів. Для інших засобів капітальний резерв використовувати не можна.

Навіщо потрібен резервний капітал?

Резервний капітал потрібен для того, щоб можна було покрити загальні збитки, якщо відсутні інші можливості їх погашення. Такий резерв формується на основі інших резервів, утворених на основі установчих документів і тих резервів, які утворилися завдяки діючим законам.

Вже було сказано, що капітальний резерв використовують для покриття збитків, наявних у підприємства. Для більшості підприємств порядок використання резерву не встановлено. Але для АТ порядок встановлений і визначений в 35 статті федерального закону «Про акціонерні товариства». В цьому законі йдеться, що такий резервний фонд може бути призначений тільки для погашення облігацій, покриття збитків та викупу акцій – в разі, якщо відсутні інші засоби для цього.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Теорія хвиль Еліота