Капітальні акції

Капітальні акції – це цінні папери, які дають право їх власнику на участь в капіталі того чи іншого суспільства. Купуючи їх, інвестор стає співвласником компанії. За акціями усіх категорій закріплюється сукупність прав, які надаються її власнику на участь в управлінні підприємством, зборах акціонерів. Великих акціонерів можуть включати до складу правлячої еліти компанії. Також власникам акцій виплачують частину отриманого прибутку у вигляді дивідендів. Якщо підприємство буде ліквідовано, то його акціонери отримують ліквідаційну квоту.

Розмір доходу акціонера – це сума виплачених дивідендів і різниця у вартості придбаних акцій. Результат може бути негативним або позитивним. Якщо вартість цінних паперів знижується, то акціонер отримує збиток. При зростанні цін на акції, можна сподіватися на прибуток.

Сума прибутку в акції розраховується наступним чином: отримані доходи потрібно розділити на суму грошей, які були витрачені на покупку акцій.

Що потрібно знати про покупку капітальних акцій?

Перед тим, як придбати акції того чи іншого підприємства, інвестори аналізують такі критерії:

 • галузь, в якій працює компанія;
 • складу керівного менеджменту;
 • взаємини з діловими партнерами;
 • організаційну структуру;
 • ефективність використання всіх видів ресурсів;
 • фінансові результати його діяльності;
 • інші чинники, які можуть привести до зміни вартості акцій.

Вкладники повинні постійно стежити за зміною вище згаданих критеріїв і прогнозувати їх зміну в перспективі.

Види ризиків для інвесторів при вкладенні коштів в капітальні акції

Вкладаючи свої заощадження в покупку таких цінних паперів, вкладник схильний такими видами ризиків:

 • 1) Ціновий – виникає при зниженні ринкової вартості цінних паперів, в результаті чого вкладники можуть зазнати збитків.
 • 2) Ризик ліквідності – відсутність можливості продати свої цінні папери за їх ринковою вартістю. Вкладник не може продати акції або ж змушений їх реалізувати за ціною, яка для нього невигідна і нижче ринкової.
 • 3) Валютний ризик – виникає, якщо торгова валюта цінних паперів відрізняється від базової, і не були здійснені дії для запобігання валютних ризиків. В результаті цього через коливання курсів інвестор втратить частину свого прибутку або взагалі понесе збиток.
 • 4) Юридичний ризик – інвестор може зазнати збитків через зміну законодавчої бази. В результаті цього необхідно змінити і порядок зберігання фінансових інструментів, порядок нарахування податків, регулювання майнових прав.
 • 5) Інформаційний ризик – існує ймовірність можливих збитків у зв’язку з тим, що вкладник не має достовірних, повних і актуальних відомостей про ціни на акції або іншої інформації, яка може вплинути на рішення вкладника продати або придбати цінні папери підприємства.

Якщо ви вирішили стати інвестором, то повинні враховувати всі можливі ризики і реально їх оцінювати. Тільки в такому випадку ви зможете не втратити свої гроші і отримати прибуток.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Дебет і Кредит