Капітальна оренда

Капітальна оренда – це різновид орендної домовленості, що дозволяє передавати і отримувати право володіння тим чи іншим об’єктом на юридичній основі на певний час.

Суть капітальної оренди лізингу

При підписанні лізингових договорів відразу обмовляється термін його дії. Лізингодавець (власник певного виду майна) передає у приватне володіння іншій стороні (фізичній або юридичній особі) зазначене майно на певний термін. По закінченню цього терміну майно, яке було передано за договором, повертається першій стороні.

Аспекти договору лізингу

Також в договорі лізингу крім термінів володіння майном обумовлюються і інші умови, такі як орендна плата, її розмір і терміни. З метою юридичного соответственности і безпеки обох сторін прописуються умови, при настанні яких договір лізингу може припинити свою дію завчасно. Припинення його дії може статися з ініціативи кожної зі сторін або ж за обопільною згодою.

Договір оренди капітальних будов підписується обома сторонами і набирає силу юридичного дії з моменту підписання. Іноді під поняттям капітальної оренди розуміють домовленість про умовну продажу. Поступова оплата за користування об’єктом оренди є вигідною як для орендаря, так і для іншої сторони, яка володіє тимчасовим правом користування. Такий вид оплати дозволяє виробляти орендні боргові виплати без залучення коштів, узятих у кредит і виплати кредитних відсотків.

Зацікавленість сторін при укладанні договору капітальної оренди

Укладання договорів такого типу передбачає обопільну зацікавленість обох сторін. Крім того, що особа, що здає об’єкт в оренду, отримує деякі страхові гарантії, прописані в договорі оренди, йому регулярно будуть відраховуватися відсотки від користування майном. Графік здійснення платежів за користування орендним майном обмовляється при складанні та підписанні договору оренди. В окремих випадках за обопільною згодою сторін або з ініціативи сторони, яка орендує майно, цей графік може піддаватися коригуванню.

Таблиця. Переваги і мінуси капітальної оренди.

Так само за обопільною згодою сторін термін дії договору оренди може бути продовжений на деякий період. Якщо сторони договору не мають один до одного претензій, то при складанні нового договору оренди умови колишнього договору просто переносяться.

Структура договору лізингу

Договір оренди капітальних будов має структуру, відповідну типовим договорам, але за рахунок обговорення специфічних умов структура може коригуватися і розширюватися в обсязі. Залежно від специфіки ситуацій, в яких відбувається підписання договору, в нього можуть бути включені додаткові елементи.

Специфічні особливості договору лізингу

Договорами такого типу передбачається період амортизації, який дає додаткові гарантії щодо платоспроможності орендаря. В окремих випадках орендар може отримати якусь кредитну суму, яка послужить стартовим капіталом і сприяє більш ефективному використанню об’єкта оренди.

По закінченню скора дії договору, орендар за згодою першої сторони може самостійно викупити об’єкт оренди.

...
ПОДІЛИТИСЯ: