Капіталізовані витрати

Здійснюючи різні матеріальні витрати на покупку товарів або послуг, підприємство розраховує отримати від їх застосування економічні вигоди. Залежно від того отримані ці вигоди в найближчому часі або в майбутньому, витрати поділяють на дві групи. У першому варіанті вартість куплених товарів і послуг називається поточними витратами, а в другому – капіталізованішими витратами. До останніх витрат відноситься придбання високотехнологічних основних фондів, що використовуються для виготовлення товарів або послуг підприємства, а також витрати, спрямовані на будівництво споруд виробничого характеру. Капіталізовані витрати іноді називають необоротними активами.

Види капіталізованих витрат

  Облік капіталізованих витрат

1. Витрати, спрямовані на матеріальні активи, що володіють фізичними властивостями (наприклад, споруди або технічне оснащення):

  • Основні фонди – машини, верстати, обладнання, інструменти, земельні території, будівлі, приміщення, об’єкти природокористування;
  • Незавершене будівництво – обсяг всіх витрат компанії на зведення нових будівель, придбання та встановлення нового обладнання до моменту їх використання у виробничих цілях;
  • Довгострокові фінансові вкладення – витрати на дочірні підприємства, інвестиції в інші фірми або організації, довгострокові кредити іншим компаніям (більше 1 року) і т. д;

2. Витрати, спрямовані на нематеріальні активи (наприклад, патенти, товарні знаки, марку, ліцензії, авторські права і т. П.).

Особливості бухгалтерського обліку капіталізованих витрат

Важливою особливістю капіталізованих витрат на відміну від поточних є те, що придбані на них активи переносять свою вартість на виготовлені товари або послуги поступово під час терміну їх експлуатації. Саме ця частина витрат становить амортизаційні відрахування, які враховуються при розрахунку вартості готової продукції.

Всі здійснені капіталізовані витрати реєструються в бухгалтерських документах виходячи з витрат в момент покупки – первісною вартістю. У неї включаються як витрати на придбання, так і на доставку, установку або настройку активу. В майбутньому первісна вартість регулярно зменшується на показник нарахованої амортизації. Різниця між обсягом первинних вкладень і розміром зносу називається залишковою вартістю.

...
ПОДІЛИТИСЯ: