Капітал в акціях

Капітал в акціях – це частина капіталу компанії (акціонерного товариства), яка розраховується як сума номінальних цін всіх випущених і розміщених серед акціонерів цінних паперів. Вартість кожного цінного паперу випущеної компанією і права, які вони надають, не повинні відрізнятися. Ця умова дозволяє дотримати інтереси покупців і продавців на фондовому ринку, встановити єдину ціну і умови покупки.

Капітал в акціях визначать мінімальний розмір коштів, які повинні бути в розпорядженні акціонерного товариства для захисту інтересів кредиторів (власників акцій).

Мінімальний розмір капіталу в акціях

Розмір капіталу АТ визначається зборами засновників компанії. Закон лише передбачає мінімально допустиму величину:

 • – для відкритих акціонерних товариств – 1000 мінімальних окладів в країні (на момент реєстрації компанії);
 • – для закритих акціонерних товариств – 100 мінімальних окладів (даний параметр також береться на момент прийняття рішення про відкриття ЗАТ).

Кожна компанія-емітент має на меті збільшення капіталу в акціях. Це сприяє більшій стійкості на ринку, підвищенню рівня довіри з боку кредиторів, розвитку компанії і зростання прибутку. З іншого боку можливо і зниження статутного капіталу, але тут нижній параметр обмежується федеральним законом «Про акціонерні товариства».

Збільшення статутного капіталу можливо трьома способами:

 • – шляхом підвищення номінальної вартості акцій на ринку. Це можливо за рахунку чистих активів самого акціонерного товариства. При цьому залучати допонітельние ресурси немає ніякої необхідності. Номінальна вартість акцій може збільшуватися і сама по собі, наприклад, в разі змін масштабів цінової політики, сильної інфляції і так далі;
 • – шляхом випуску додаткових акцій. Тут всі питання вирішуються на зборах акціонерів. Власники цінних паперів повинні прийняти рішення про додаткову емісію. Рішення повинно прийматися з урахуванням загальної кількості оголошених компанією акцій (випуск більшого обсягу цінних паперів можливий тільки після прийняття відповідного рішення). «Добро» на додаткову емісію може давати два органу – рада директорів (одноголосне рішення) або збори акціонерів.

Вартість акцій нового випуску встановлюється радою директорів з урахуванням вимог і норм законодавства. Оплачуються додаткові активи цінними паперами, грошима, майновими або іншими правами. При цьому оплата повинна здійснюватись повністю, за весь пакет випущених активів;

– шляхом підвищення номінальної вартості вже існуючих акцій і проведення додаткової емісії. Такий спосіб застосовується в разі, коли потрібно максимальне збільшення обсягу капіталу компанії в акціях.

Зниження статутного капіталу реалізується двома способами:

 • – шляхом анулювання якогось обсягу акцій, що перебувають в обігу;
 • – шляхом конвертації номінальної вартості активів з більшою в меншу, тобто таким чином знижується номінал вже розміщених акцій.

Рішення про зниження капіталу в акціях не береться просто так – тут необхідно позитивне рішення зборів акціонерів компанії-емітента. При цьому обсяг активів акціонерного товариства не може бути нижче мінімуму, який прописаний в законі. Звітною датою є день передачі паперів для внесення нових змін до статуту АТ.

Якщо компанія приймає рішення про зниження статутного капіталу, то її основне зобов’язання – протягом десяти днів сповістити про своє рішення кредиторів компанії. При цьому останні мають право вимагати від компанії-емітента виконати свої зобов’язання по виплаті боргів або взагалі припинити співпрацю. Таким чином, рішення про зменшення обсягу капіталу є досить ризикованим для АТ і до нього вдаються вкрай рідко.

В законі передбачені ситуації, коли компанія-емітент зобов’язана зменшити свій статутний капітал. До таких випадків можна віднести:

 • – викуплені і розміщені активи перебувають на балансі компанії більше року;
 • – рівень чистих активів АТ нижче рівня статутного капіталу.

На підставі розглянутої вище інформації можна виділити кілька видів акцій компанії-емітента:

 • – розміщення акції – цінні папери, які випущені АТ та знаходяться в руках акціонерів. Саме з номінальною ціни цих активів і формується статутний капітал на конкретний проміжок часу;
 • – оголошені акції – цінні папери, які можна розміщувати на додаток до вже розміщених на ринку активів. Вони являють собою активи, номінальна вартість яких – це прописаний в статуті верхня межа, що дозволяє розширювати капітал компанії в строну збільшення;
 • – додаткові акції – одна з частин розглянутих вище активів. Відмінність додаткових акцій лише в тому, що питання про їх розміщення вже прийнятий на зборах.

Наявність в тексті статуту згадок про наявність (відсутність) оголошених цінних паперів ніяк не впливає на загальний розмір статутного капіталу компанії.

ПОДІЛИТИСЯ: