Капітал розвитку (венчурний капітал)

Капітал розвитку (венчурний капітал) – ризиковані інвестиції в компанію, яка не має значущих активів, проте реалізує перспективну ідею. В іншому значенні – частина власного капіталу підприємства. Цільовий фонд, кошти з якого спрямовуються на капітальне будівництво, розширення виробничої бази, технічне переозброєння.

Венчурний капітал

Це кошти інвесторів, вкладені в розвиток новостворених, швидко зростаючих, компаній, а також підприємств в процедурі банкрутства. Венчурні інвестиції асоціюються з інноваційними проектами, наукомісткими і високотехнологічними виробництвами. Їх фінансування пов’язане з високими ризиками і прибутковістю вище середньої.

Венчурне фінансування може надаватися шляхом прямих приватних інвестицій. Однак, з огляду на ризикованість, на цьому ринку працюють професійні гравці:

  • венчурні фонди;
  • бізнес-інкубатори;
  • акселератори.

Венчурне фінансування середньо- та довгострокове (від 5 років), нерідко безвідсоткове. Надається без застави та поруки. Часто використовується інвесторами для отримання частки в статутному капіталі.

Використання венчурного капіталу для багатьох підприємців-початківців є безальтернативним. З огляду на ризикованість, ринки банківських кредитів їм недоступні.

Єдиного нормативного документа, присвяченого венчурної діяльності в Україні немає, хоча тематичні законопроекти виносилися на обговорення Верхнової Ради України. Існуюча правова база включає акти, що регламентують підприємницьку, інвестиційну, інноваційну діяльність, захист інтелектуальної власності.

ПОДІЛИТИСЯ: