Капітал підприємства

Існує кілька видів капіталу: капітал реальний і капітал грошовий. Спочатку нам потрібно з’ясувати, що ж мають на увазі під собою ці два поняття.

Реальний капітал – це капітал, який існує в формі виробничих засобів.

Грошовий капітал – це капітал, який існує в грошовій формі, а також використовується для придбання виробничих засобів. Такі засоби забезпечують господарську діяльність підприємства.

Поняття власного і позикового капіталу

Це кошти, які забезпечують діяльність самого підприємства, дані кошти поділяються на:

  • – Власні кошти;
  • – Позикові кошти.

Власний капітал підприємства – це вартість всього майна підприємства (в грошовому еквіваленті), яке повністю знаходиться в його розпорядженні.

Величина особистого капіталу організації визначається у вигляді різниці між усіма зобов’язаннями даного підприємства в даний відрізок часу і повною вартістю загального майна щодо балансу, активів, а також певних сум грошей від заборгованостей по відношенню до підприємства.

Позиковий капітал (позичковий) – це поняття протилежне власного капіталу. Позиковий капітал залучається підприємством із зовні, шляхом кредитування, фінансової підтримки, грошей під заставу, а також з різних осередків на певні терміни і при обговорених умовах, з гарантованою підосновою.

Основний і оборотний капітал

У матеріальному вигляді капітал поділяється на два типи:

Основний капітал – поняття, яке включає в себе матеріальні чинники неодноразового або тривалого користування. До них відносяться: будівлі і споруди, обладнання, машини, земельні ділянки тощо

Оборотний капітал, в свою чергу, витрачається на придбання продукту, основних і додаткових матеріалів, оплату праці, витрат на збут, тобто засобів для кожного виробничого циклу.

Ще однією відмінністю між основним і оборотним капіталами є те, що в першому випадку капітал служить протягом багатьох років, а в другому – капітал повністю витратиться протягом одного певного циклу на виробництві.

Основний капітал в своєму розумінні має схожість з основними фондами, базовими засобами підприємства. Але, не дивлячись на це, поняття основного капіталу ширше. Крім основних фондів, які становлять велику частину капіталу (будівлі і споруди, машини і обладнання тощо), до його складу також входять кошти, які спрямовані на пасивний приріст резервного капіталу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Маржинальний рахунок