Існуючі класи опціонів і їх особливості

Сьогодні можна виділити два основних види опціонів:

1. Перша категорія – опціони Put або опціони на продаж. Такий опціон дозволяє власникові продати актив за обумовленою ціною. При цьому продавець повинен купити опціони на першу вимогу власника.

2. Друга категорія – опціони Call або опціони на покупку. Особливість таких інструментів – наявність у власника права придбати базовий актив у продавця за вказаною в договорі ціною. При цьому покупець платить премію продавцю. Останній, в свою чергу, повинен реалізувати актив за першим вимоги держателя.

Види опціонів пут і кол

Крім цього, всі опціони поділяються за видом біржового активу. Вони бувають валютні, ф’ючерсні і фондові. Розглянемо ці класи опціонів більш докладно:

1. Опціони на акцію – один з найпопулярніших і активно використовуваних інструментів. Його суть – продаж або купівля певного обсягу акцій (як правило, ста або тисячі штук) за встановленою договором ціною. Загальна вартість виконання і сумарна премія одного контракту обчислюється шляхом простої формули – множення кількості акцій, передбачених контрактом, на ціну виконання.

Опціони на акцію

Власники акцій в період продажу опціонів ставлять перед собою такі завдання:

  • – отримати додаткову премію;
  • – продовжувати отримувати дивіденди по цінним папером (цей момент залишається незмінним);
  • – застрахуватися від підвищеної волатильності акцій, що знаходяться в портфелі.

Передплатники опціонів, які відносяться до категорії вкритих, можуть отримувати дивіденди по акціях аж до виконання опціону. У свою чергу власник опціону може розраховувати на отримання дивідендів, якщо він його виконав його до моменту реєстрації власників акцій. Це відбувається навіть у тому випадку, якщо передплатника опціону поставили до відома про його виконанні вже після реєстрації.

2. Опціони на індекс акцій. Такий клас інструменту часто застосовується для страхування своїх ризиків і диверсифікації вже сформованого пакета акцій. По суті, інвестор страхує себе від ризиків зниження вартості активів в портфелі. При цьому індексні опціони – це активи, які передбачають розрахунок за готівку, незалежно від їх типу (європейського або американського).

У момент виконання опціону на індекс акцій розрахунок суми для виплати проводиться таким чином:

  • – для опціону Put – як різниця між параметром індексу і ціною на момент виконання помножена на множник;
  • – для опціону Call – як різниця між вартістю виконання і параметром індексу помножена на множник. В обох випадках множник – це показник, який прописаний в специфікації договору.

3. Валютні опціони – популярний клас активу, який дає покупцеві право реалізовувати або здійснювати покупку обраної валюти в якийсь певний день або в конкретний період часу по обумовленому в контракті курсом. Валюта, яка береться за основу при визначенні ціни виконання і премії є торговою валютою. У свою чергу, інструмент, який продається і купується – це базисна валюта.

Як правило, опціони на акції та валютні опціони мають певні розбіжності. Особливо це стосується обчислення справедливої ​​ціни. У більшості випадків валютний опціон має на увазі реальну поставку товару, але сьогодні популяри інструменти, які передбачають розрахунок за готівкові кошти в одиницях торгової валюти. Наприклад, така особливість характерна для Філадельфійської біржі.

Валютний опціон

4. Опціони на боргові активи (довгострокові облігації і короткострокові векселі). Вартість всіх облігацій безпосереднім чином залежить від процентної ставки банку. Отже, при купівлі такого активу важливо вловити найбільш сприятливий період для здійснення угоди (коли процентна ставка мінімальна).

У процесі розрахунку котирування ціни (щодо виконання опціону) може бути застосована як повна, так і чиста вартість облігації. У першому випадку купонний платіж враховується, а в другому – немає. При цьому опціони на короткострокові векселі, як правило, мають європейський стиль, коли розрахунок ґрунтується на реальній прибутковості і здійснюється готівкою. Обсяг виплат – різниця між розміром індексу базисної прибутку і вартістю виконання активу. Перший параметр можна вирахувати шляхом множення на 10 річного прибутку облігації з найближчою часом з випуску та наявністю зазначеного терміну до погашення.

5. Опціони на ф’ючерсні контракти являють собою клас опціонів, які полягають на всі види ф’ючерсів. В якості одиниці торгівлі виступає одиничний ф’ючерсний контракт, в якому вказується місяць поставки з конкретним активом. Опціони на ф’ючерсні контракти відносяться до активів американського типу без винятку. Ті опціони, термін яких підходить «в готівки», повинні виконуватися автоматично.

...
ПОДІЛИТИСЯ: