Індикатори кон’юнктури ринку

Для оцінки стану ринку може враховуватися цілий ряд індикаторів, за якими можна робити висновки про поточний стан справ і майбутні зміни в економіці. До найбільш популярних індикаторів можна віднести:

1. Масштаб. Цей індикатор показує загальну місткість ринку, обсяг здійснених операцій за звітний період часу щодо угод купівлі-продажу, загальне число підприємств, які працюють на ринку послуг.

2. Збалансованість. Особливість цього показника – Більш точно відносини між реальним попитом і пропозицією на ринку (може оцінюватися окремо для кожного з секторів або економіки в цілому).

3. Тип. Сучасний ринок буває монополістичним, конкурентним.

4. Динаміка. Тут враховуються такі параметри, як вектор і інтенсивність розвитку ринку, зміна основних параметрів і тенденцій. Завдяки цим індикатором можна оцінити перспективи розвитку ринку в майбутньому.

5. Ринковий ризик має на увазі оцінку ймовірності ураження (банкрутства) в період ринкової діяльності.

6. Стійкість (оцінюється в просторі і динаміці).

7. Ділова активність. Сюди можна віднести загальний обсяг проведених операцій і їх динаміку, обсяг господарського портфеля і так далі.

8. Рівень конкуренції характеризує число конкурентів на ринку, активність кожного з них, ймовірність утриматися в таких умовах.

9. Норма прибутку. Тут проводиться оцінка чистої і валової прибутку, оцінюється рівень рентабельності.

Аналіз біржової кон’юнктури

Зростання економіки безпосереднім чином впливає на активність в біржовий діяльності. При цьому одна з головних задач – аналіз біржової кон’юнктури, який проводиться одним з двох основних методів:

аналіз біржової кон’юнктури

1. Фундаментальний аналіз. Його суть – в прогнозі майбутнього зміни котирувань тих чи інших активів, а також вартості товарів на підставі цілого ряду факторів – подій в економіці, політиці, соціальній сфері. Все, що може вплинути на рівень попиту і пропозиції має піддаватися аналізу.
При цьому фундаментальний аналіз складається з чотирьох основних блоків – галузевого і загального економічного аналізу, а також аналізу фінансового становища компанії-емітента і дослідження якості обраного активу.
За допомогою фундаментального аналізу можна домогтися двох основних цілей – визначити реальну ( «внутрішню») ціну акцій і відібрати емітентів, які представляють найбільшу перспективу на ринку.

2. Технічний аналіз дозволяє передбачити майбутні зміни цін на товар за допомогою історичних змін, зовнішнього вигляду графіків. До основних інструментів технічного аналізу можна віднести – осцилятори, японські свічки, графіки барів, показники середнього руху курсу та інші.

Висновки, які можна отримати в результаті технічного аналізу, можуть розходитися з тими, що були отримані при фундаментальному вивченні біржовий кон’юнктури. Ось чому при аналізі так важливий комплексний підхід і виділення загальної тенденції.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Період нарахування