Грошова оцінка основного капіталу

Грошова оцінка основного капіталу допомагає в плануванні розширеного виробництва основних засобів, визначенні ступеня зношування і розміру амортизаційних відрахувань, обсягу приватизації. На практиці застосовуються кілька методів оцінки основних фондів, пов’язаних з довгостроковим участю і поступовим зношуванням в процесі виробництва, зміною за цей час умов виробництва: за первісною, відновною та залишковою вартістю.

Первісна вартість основного капіталу підприємства – це підсумкова сума витрат на покупку або виготовлення фондів, їх доставку і установку. Саме по ній основні фонди оцінюються спочатку. Первісна вартість включає в себе:

  • витрати на закупівлю;
  • транспортування;
  • установку і монтаж основних засобів.

Тобто, це ті витрати, які пов’язані з їх придбанням і введенням в обіг.

Річні баланси основних засобів організації становлять для аналізу зміни обсягів і руху основних капіталів, їх відтворення. На їх основі характеризуються процеси їх виробництва, вивчається динаміка і індекси зростання, обчислюються показники оновлення та поточного стану основних фондів.

  • Річний знос основного капіталу дорівнює сумі нарахованих амортизаційних відрахувань за 12 місяців.
  • Джерела надходження основного капіталу
  • Введення в виробництво нових основних фондів.
  • Закупівля основних фондів.
  • Некомерційне отримання основних засобів у інших юридичних і фізичних осіб.
  • Оренда основного капіталу.

Вибуття, яке відбувається через морального і фізичного зношування, продажу основних засобів всіляких юридичним і фізичним особам, безоплатної віддачі, і здачі основного капіталу в оренду на довгий термін.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Урядові закупівлі