Гроші в економіці

Гроші, як уже було зазначено вище, не є натуральним благом за природою свого виникнення. Це штучне явище, засіб, впроваджених в економічні процеси заради зручностей обміну різними видами благ. Наприклад, у одного боку є благо у вигляді автомобіля, яку вона бажає продати. Інша сторона володіє великими гектарами полів, які є цінністю самі по собі. Але угода між ними неможлива, оскільки володаря автомобіля не цікавлять поля. Натуральний обмін тут недоречний, але грошове співпрацю підійде для обох сторін. Перша сторона продає своє майно за умовні економічні активи (гроші), друга на тих же умовах набуває.

В даний час грошові кошти перетворилися в особливу сферу ринкових відносин, вони позиціонують своєрідні бажані блага, хоча, спочатку економічно такими не є.
Розвиток грошових відносин привело до того, що гроші перетворилися в універсальний замінник благ, представляючи собою таку інвестиційну цінність, яка в будь-який момент може бути втілена в задоволення необхідних в певний час потреб. Як правило, сучасні капітали створюються акумулюванням коштів, а не основних активів, що значно зручніше з точки зору динамічності діяльності і ліквідності підприємства.

Особливості цього середовища господарських відносин втілилися в створення банків. Такий вид діяльності в бізнесі став першим з ряду тих, які зосередили свою увагу на збільшенні саме фінансових активів.

Зараз удосконалюються системи безготівкового обороту грошей, розвиваються страхові і кредиторські підприємства, тобто господарська діяльність переросла в середу, коли гроші заробляються за рахунок грошей, а їх наявність стає основним показником підприємницьких можливостей.

Сучасною альтернативою грошей у фінансових вкладеннях є цінні папери

Сучасною альтернативою грошей у фінансових вкладеннях є цінні папери. Самі по собі вони не є цінністю, але мають такі документи нормативно-законодавчим забезпеченням, оскільки є документальним підтвердженням прав на грошові кошти.

Як бачиться, сучасна економіка не тільки відійшла від первісного суспільства з його натуральним обміном, а й створила механізми забезпечення обміну благами, які тримаються не стільки на самому обміні, скільки на гарантії і умовні зобов’язання.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Авансування бізнесу