Готівково-грошовий обіг

Під готівково-грошовим обігом розуміється переміщення готівки, яка обслуговує в основному роздрібний товарообіг. Засобом платежу виступають реальні грошові знаки, які вигодонабувач передає продавцю як винагорода за виконання тієї чи іншої послуги або надання товару. До грошовим знакам готівкового обігу зараховують монети, банкноти, а також казначейські білети. У розвинених державах більшу частину готівки складають паперові гроші, а на частку емітованих скарбницями грошей припадає не більше 10%.

Поняття «готівково-грошовий обіг» тісно корелює з іншим – «готівково-грошовий обіг»; під яким розуміється сума всіх готівкових платежів, здійснених за будь-який період часу.

Яку роль відіграє Банк України?

ЦБ виступає організатором готівково-грошового обігу в державі, а тому виконує наступні функції:

Зберігання та транспортування банкнот, створення резервних фондів.

Формування правил інкасації для кредитних установ.

Формулювання критеріїв платоспроможності організації, а також розробка порядку ведення касових операцій.

Заміна старих грошових знаків на нові і знищення пошкоджених банкнот.

Найважливішою функцією Центробанку є емісійне регулювання, а саме контроль над обсягами випуску і утилізації грошових знаків. Емісійне регулювання має на увазі наступні процедури:

 • Синтез локальних результатів. Дані по кожному регіону зводяться воєдино, після чого стає відомим загальний результат по країні.
 • Документування емісійних операцій.
 • Основні принципи готівково-грошового обігу

Готівково-грошовий обіг в Україні грунтується на наступних принципах:

 • Грошовий обіг управляється централізовано.
 • Організація готівково-грошового обігу має на меті забезпечити стійкість обороту.
 • Юридичним особам наказано зберігати на рахунках фінансових установ всю готівку понад певного ліміту. Ліміт виставляється самими банківськими установами.
 • Підприємство при необхідності може отримати свої гроші у відділенні обслуговуючого банку.
 • Грошовий обіг – об’єкт планування.
 • У комерційних банків теж є ліміт – гроші, а на нього відправляються в розрахунково-касові центри, а далі – в резервні фонди.

Готівково-грошовий обіг: ситуація в Україні

Висока частка готівки в загальному обороті – ознака слабкої економіки. Нормальне значення частки – 7-8% – такий показник досягається за рахунок переведення заробітної плати на банківські карти. У США частка готівки становить всього 1%. В Україні показник необґрунтовано високий – 40% при тому, що спостерігається стабільне зростання. Серед причин високої частки готівки в Україні відзначаються:

 • Слабка організація системи безготівкових платежів і розрахунків.
 • Навмисне зниження прибутку для мінімізації податкових відрахувань.
 • Економічна криза.

Розширення готівкового обігу призводить до негативних наслідків, таких як недобір податків і поява «чорного налу», що в подальшому складається в фінансову нестійкість економіки. Якщо грошовий оборот переважно проходить по банківських рахунках, ЦБ простіше контролювати стан економіки і розробляти заходи щодо розвитку.

ПОДІЛИТИСЯ: