Готівковий бюджет: сутність та характерні ознаки

Задача корпоративних фінансів – сформувати активи компанії. При цьому для невеликих підприємств використовується інший вид – фінанси малих і середніх організацій. У них входять збалансовані показники прибутковості і планованого ризику, спрямовані на підвищення прибутку і подальше зростання ціни акцій.

Для успішного розвитку компанії потрібно розуміти, що, скільки і в якому обсязі інвестувати. Щоб вирішити це завдання, компанія повинна визначитися з завданнями, поставити цілі, врахувати ризики, визначити стратегію інвестування, визначити ефективність портфеля і сформувати готівковий бюджет.

За своєю суттю готівки бюджет – деталізований план, який відображає повний обсяг необхідних джерел для застосування готівки компанії. При цьому такий вид бюджету має кілька ключових відмінностей:

– стартовий залишок готівки – це гроші, які залишилися на початок звітного періоду;

– фінансові надходження включають в себе всі гроші, які приходять в компанію, а саме все фінанси за певний проміжок часу (в першу чергу від продажу товару);

– готівкові платежі – перелік усіх спланованих відтоків фінансів за строго певний період часу. Готівкою не є платежі за короткостроковими позиками, фіксується в розділі фінансування. Всі витрати, які не впливають на потік готівки, виключаються з переліку (наприклад, знецінення);

– надлишок готівки може залежати від рівня готівки і залежності підприємства від готівки потреб;

– фінансування дозволяє побачити реальні плани щодо кредитування, поточних зобов’язань і їх погашення в майбутньому (з урахуванням нарахованих відсотків);

– залишок готівки в касі дозволяє описати відображений в планах залишок капіталу на кінець періоду.

Бюджет готівки – завершальний етап планування діяльності компанії. Його головна перевага – Більш точно фінансової спроможності організації та її здатності виконувати господарські плани. У ньому дано повний перелік фінансових надходжень і витрат компанії за конкретний часовий проміжок.
У ринковій економіці готівковий бюджет – один з головних елементів планування діяльності компанії. На практиці навіть дуже великі і прибуткові підприємства змушені проводити реорганізуються або зупиняти виробництво через гостру нестачу готівки.

Головне призначення готівкового бюджету – дати можливість компанії забезпечити позитивне сальдо капіталу після виплати всіх зобов’язань за допомогою планування періоду і термінів приходу готівки, а також обліку поточних витрат і достатності власних коштів для покриття витрат (і на виплату за кредитами в тому числі).

відмінності готівкового бюджетаОтлічія готівкового бюджету:

– в ньому знаходять відображення тільки потоки готівки. Тут не беруться до уваги нефінансові надходження і витрати;

– ключове значення мають терміни отримання прибутку і витрати;

– один з головних чинників успіху в розробці бюджету – правильність проведеного аналізу щодо джерел покриття витрат компанії, а саме оплати роботи співробітників натурою, банківської готівки, бартеру і так далі.

ПОДІЛИТИСЯ: