Галузі економіки: визначення

Економіка як наука має масу визначень, проте, коли мова йде про її практичне застосування, то – це цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів, які, по суті, є структурними елементами системи.

Загальний ефект від економічних взаємовідносин цих самих структурних елементів і є тим рівнем корисності, що визначає рентабельність і можливості економічної системи в цілому. Такі елементи звуться галузей економіки і визначають стратегічну спрямованість діяльності підприємства на сегменті ринку, що піддається економічному аналізу. Найчастіше назва класифікаційних груп галузей економіки відбуваються від кінцевого продукту операційного циклу, який діє в кожній окремій сфері. Визначення найбільш оптимальної галузі економіки – це, напевно, один з найбільш важливих елементів у системі попередніх дій підприємця. Організація бізнесу в невідповідному галузі економіки загрожує підприємцю колапсом виробничих, фінансових та інвестиційних планів, порушенням темпів розвитку підприємства, і, цілком можливо, навіть банкрутством.

Законодавче регулювання галузей економіки

Для систематизації та організації всіх можливих галузей економіки Законодавство провело формування документа, що містить кодову назву для кожної сфери окремо. Йдеться про КВЕД, загальноукраїнському класифікаторі видів економічної діяльності. Документ постійно оновлюється, в тому числі і в 2015 році, до послуг користувача існує детальну розшифровку. Однак слід зазначити, що класифікатор використовується тільки в виключно юридичних цілях і фігурує лише в ряді документів. Для зручності в економічній сфері прийнято використання спрощеної системи класифікації, яка поділяє всі сфери діяльності організацій на групи і підгрупи. За допомогою такої класифікації підприємець може легко визначити загальну галузь економіки.

Особливості галузі матеріального виробництва

Матеріальне виробництво, як випливає з назви, це підгрупа підприємств, операційний цикл яких спрямований на виготовлення продукції, що може бути оцінена в натуральному еквіваленті. До цієї підгрупи відноситься вся промисловість, сільське і лісове господарство. У свою чергу, класифікаційна група поділяється на перелік підгруп, які є спеціалізованими відгалуженнями. Так, наприклад, група «промисловість» містить в собі як обробні, так і видобувні підприємства. До останнього відноситься робота організацій, які спеціалізуються на видобутку корисних копалин, в тому числі це чорна та кольорова металургія, нафтогазова і хімічна промисловість та інше. Сільське господарство, в свою чергу, поділено на підгрупи відповідно до об’єктів виробництва.

Також до групи матеріального виробництва відноситься підгрупа транспорту – виробнича логістика та служби зв’язку, які забезпечують нормальне функціонування операційного циклу. Ставлення виробничої логістики саме до цієї класифікаційної групи обумовлено глибоким впровадження цієї науки в операційний цикл. В кінцевому підсумку успіх виробництва не в останню чергу залежить від якості інфраструктури на підприємстві.

Особливості галузі сфери послуг

Сфера послуг, в свою чергу, визначає підгрупу підприємств, результат операційного циклу яких не може бути оцінений в натуральному еквіваленті. Тут мова йде про ті чи інші послуги. Послуги, як економічна категорія, є якесь благо, що споживається людиною, однак, не має матеріальної форми. Класифікаційна група сфери послуг включає підприємства сфери охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, громадського харчування (проте сюди не відноситься харчова промисловість, яка виготовляє продукти), торгівля, інша логістика за вирахуванням виробничої, наукові установи, і управлінські, аудиторські підприємства.

Ключовою особливістю організацій цієї сфери є той факт, що вони не виробляють продукцію самостійно, проте, мають тісний взаємозв’язок з промисловою групою. Друга ключова особливість – це соціальна спрямованість. У той час як основною метою промислової організації є збут продукції і отримання прибутку, то для сфери послуг характерна цільова спрямованість на позитивний соціальний ефект.

Банкінг і IT, які стоять окремо

Залежно від різного авторства наукових досліджень і робіт, сфера діяльності фінансових організацій і інтернет-технологій або підпадає під юрисдикцію класифікаційної групи сфери послуг, або ж виділяється в окремий комплекс. Цей факт має місце в зв’язку з вступом сучасного світу в еру інформаційного простору, і галузі економіки, які пройшли модернізацію часто не підпадають під класичне визначення. Наприклад, інтернет-банкінг фактично є сферою послуг, однак, коштувати врахувати, що його діяльність не носить соціального характеру, а операційний цикл – нематеріальний. Найбільш оптимальний варіант – це співвідношення організацій банківського сектора і інтернет-технологій в міжгалузевий комплекс, тобто в окрему групу.

ПОДІЛИТИСЯ: