Галузі бізнесу

Галузями бізнесу є такі сфери міжособистісних відносин, в яких можливе застосування господарювання з кінцевою метою отримання прибутку. Угруповання галузей проводиться за принципом об’єднання сукупності видів діяльності, яким притаманні загальні ознаки.

Види галузей бізнесу

Оскільки самі бізнес-процеси є динамічними і постійно розвиваються, то і сфери такої діяльності можуть змінюватися і поповнюватися новими видами.

В даний час існує ряд галузей, які прийнято вважати усталеними. Класифікувати галузі можна в такий спосіб:

Бізнес по наданню комунальних послуг. Сюди можна віднести як діяльність масштабних компаній, що постачають енергоресурси, так і дрібні послуги населенню, наприклад, установка і обслуговування роботи домофонів.

Будівельний бізнес. Це підприємницька діяльність зі зведення будинків або великих конструкцій, яка ґрунтується на кінцевому отриманні прибутку від замовника будівельного проекту або покупця готової нерухомості.

Бізнес в сфері освіти. Різнопланова діяльність, що включає в себе безліч способів надання навчальних послуг, від написання навчальної літератури та педагогічної роботи до проведення тренінгів та розробок відеоуроків.

Транспортний бізнес. Сюди можна віднести пасажирські або вантажні види перевезень різними наземними, водними і повітряними видами транспорту. Діапазон цієї сфери діяльності широкий і поняття транспортного бізнесу може бути застосовано як до приватному таксисту, так і до корпорацій, що пропонують круїзні тури.

Інтернет бізнес. Одна з найновіших сфер підприємницької діяльності, що виникла завдяки появі світової електронної системи. Специфіка її полягає в формі проведення дій і колі послуг, що надаються. Багато старі види бізнес-діяльності з інших галузей просто були адаптовані до нового механізму здійснення угод. Прикладом можна привести інтернет-банкінг або торгівлю через інтернет-магазини.

Аграрний бізнес. У цю галузь включені всі види підприємництва, метою яких є отримання прибутку від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також її переробки.

Торгівля. Велика галузь, яка тим чи іншим чином тісно переплетена з більшістю інших сфер бізнесу, оскільки майже в кожній галузі притаманні елементи купівлі-продажу. Ця сфера характеризується оборотом матеріального товару.

Торгівля. Велика галузь, яка тим чи іншим чином тісно переплетена з більшістю інших сфер бізнесу

Шоу-індустрія. Сукупність видів бізнесу з надання розважальних послуг. Іноді прийнято виносити в окрему сферу бізнес по організації свят, але в цілому за багатьма ознаками він цілком доречний в цій категорії.

Туристичний бізнес. Всі види бізнесу, націлені на організацію відпочинку. Тут представлені послуги туристичних агентств, власників туристичних об’єктів або готельної нерухомості і т. Д.

Виробництво. Одна з найбільш масштабних сфер бізнес-діяльності, що є сукупністю всіх суб’єктів ринку, які виробляють матеріальні цінності шляхом переробки сировини в кінцевий продукт або видобутку такого з природного середовища.

Серед безлічі інших галузей бізнесу варто виділити такі поширені групи господарювання, як бізнес в області охорони здоров’я, послуги салонів краси, громадське харчування, комерційна діяльність в сфері засобів масової інформації, побутові послуги та бізнес-послуги, які є допоміжними для ведення інших форм підприємництва.

Не всі галузі в певному часовому діапазоні є рівноцінними за попитом і перспективам. Згідно зі статистикою консалтингових компаній в даний час найбільш затребувані такі галузі бізнесу, як будівництво і обслуговування житла, розробка програмних систем, оптова торгівля технікою, консультаційно-аналітичні послуги і вантажні перевезення. Найбільш жваву розвитку схильні ті галузі бізнесу, які залежать від глобального розвитку самого суспільства. Істотну роль грають демографічні тенденції, розвиток наукових і технологічних середовищ, нові технічні та інформаційні можливості соціуму.

Критерії ефективності галузей бізнесу

Оцінка ефективності тієї чи іншої галузі ведення бізнесу важлива як для інвесторів, так і для тих суб’єктів, які починають підприємницьку діяльність або планують розширювати існуючий бізнес шляхом втілення в життя нових бізнес-проектів. При оцінюванні ефективності досліджується ринок конкретної галузі, що дозволяє робити порівняльний аналіз по відношенню до інших галузей бізнесу.

Головне, на що варто звертати увагу при подібному вивченні:

  • 1) Якими були темпи зростання виторгів і прибутків на цьому ринку за останній час. Як правило, бажана оцінка періоду в 10 років.
  • 2) Скільки інвестицій було внесено в галузь, в яких обсягах.
  • 3) Яка завантаженість галузі конкурентної складової.
  • 4) Наскільки схильна галузь корупційним витратам.
  • 5) Який вплив державних органів на сферу розглянутих бізнес-відносин.
  • 6) Яке співвідношення пропозицій і попиту.

Така оцінка дозволяє визначити, які галузі бізнесу в даний момент більш привабливі для великого бізнесу або капіталовкладень, а де більш комфортно зможуть відчувати себе підприємці малого та середнього ланки.

ПОДІЛИТИСЯ: