Формула для визначення коефіцієнта відновлення платоспроможності

Кожне українське підприємство оцінюється по своїй платоспроможності. Цей показник показує, наскільки воно може розплачуватися за своїми зобов’язаннями. Така платоспроможність має свій коефіцієнт відновлення. Що означає цей термін? Як можна цей коефіцієнт розрахувати? Відповіді на подібні питання ви знайдете в нашій статті.

Платоспроможність та її різновиди

Фахівці, аналізуючи підприємницьку діяльність фірми або підприємства, завжди враховують їх платоспроможність. Що ж вона собою являє? Згідно з визначенням, розміщеному в фінансовому словнику, це здатність оплачувати рахунки і розраховуватися за даними зобов’язаннями. Для того щоб її визначити, слід розглянути бухгалтерський баланс фірми. Саме він є оціночним фактором, так як містить в собі:

  • оцінку активів;
  • величину даних зобов’язань;
  • розмір статутного капіталу.

Висновок про платоспроможність може бути зроблений тільки після комплексного моніторингу структури не тільки бухгалтерського балансу, а й усього наявного майна.

Існує кілька різновидів здатності відповідати за своїми зобов’язаннями:

Миттєва – можливість розрахуватися за зобов’язаннями строго в зазначений термін без затримок (по балансу в цьому випадку слід враховувати співвідношення ліквідних активів і заборгованості по кредитах, які видавалися на період менше одного року).

Короткострокова – можна визначити при проведенні аналізу співвідношення оборотних активів і зобов’язань за взятими кредитами (період виплати кредитного боргу – менше одного року).

Середньострокова і довгострокова – визначається однаково, з урахуванням наступних факторів:

  • чистих активів;
  • співвідношення величини власних коштів і тих, що знаходяться в позику;
  • план виплат за кредитними договірними умовами;
  • покриття відсотків.

Фахівці стверджують: здатність розраховуватися за своїми зобов’язаннями будь-якої фірми залежить від коефіцієнта ліквідності – здатності швидко реалізувати активи за вартістю найбільш наближеною до ринкової ціни. Тому, аналізуючи платоспроможність підприємства, враховується його ліквідність, яка і розкриває справжнє фінансове становище (а для цього все одно потрібно розрахувати бухгалтерський баланс).

Поняття «коефіцієнт відновлення платоспроможності»

Будь-яка фірма, що займається підприємницькою діяльністю на території нашої держави, в своїх характеристиках містить коефіцієнт відновлення платоспроможності. Він являє собою наявність реальної можливості відновити свою здатність здійснювати виплати за даними зобов’язаннями за певний часовий відрізок. За такий період часу найчастіше приймають півріччя – шість місяців з останньої звітної дати.

Для визначення даного показника існують Методичні положення, згідно з якими оцінюється фінансовий стан фірми. У цьому ж документі встановлюються і граничні значення показника коефіцієнта, щоб визначити задовільний або незадовільний стан її платоспроможності.

Показник такого коефіцієнта допомагає визначити:

  • ступінь втрати здатності оплачувати рахунки і різні види заборгованостей;
  • фінансове становище фірми;
  • цільову спрямованість підприємницької діяльності.

Формули для розрахунків показників платоспроможності

Якщо існують різні види здатності виплати платежів за зобов’язаннями, то, відповідно, існують і різні розрахункові операції для них. Іншими словами, кожному виду відповідає своя певна формула розрахунків.

Для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності (КТЛ) потрібно визначити співвідношення обсягу поточних активів (обидва – оборотні активи) і наявних заборгованостей короткострокового типу (КДО – короткострокові боргові зобов’язання): КТЛ = Обидва / КДО.

Для розрахунку коефіцієнта втрати платоспроможності застосовується інша формула: відношення показника поточної ліквідності і значення за нормативами, встановленими на державному рівні: Ку = (КТЛ + З / Т (КТЛ – Ктл.н)) / 2, де:

Ку – коефіцієнт втрати;

КТЛ – коефіцієнт поточної ліквідності;

З – період втрати здатності виконувати дані зобов’язання;

Т – звітний період;

Ктл.н – коефіцієнт поточної ліквідності на початок звітного періоду;

2 – постійний нормативний показник.

Для розрахунку коефіцієнта відновлення платоспроможності потрібно застосовувати таку формулу:

Кв = (КТЛ + 6 / Т (КТЛ – Ктл.н)) / 2, де 6 позначає період втрати платоспроможності, що дорівнює шести місяцям (всі інші скорочення і позначення пояснювалися вище).

Завдяки цим трьом формулами, фахівці прораховують всі ключові показники, за якими і визначаються різновиди здатності будь-якої фірми відповідати за даними грошовими зобов’язаннями.

Значення цифрового показника коефіцієнта відновлення платоспроможності

Але знати основні формули і вміти проводити математичні розрахунки по ним – цього мало. Потрібно ще й орієнтуватися в отриманих цифрових значеннях. Так, в Методичних положеннях по оцінюванню фінансового становища фірми вказуються конкретні значення, на які слід орієнтуватися, проводячи оцінку здатності будь-якого підприємства відповідати за свої зобов’язання.

Якщо при розрахунках ми отримуємо цифру до «1» (при цьому береться звітний період на півроку – шість місяців), то це пряма вказівка ​​на те, що реальної можливості на відновлення платоспроможності у підприємства немає.

Якщо після відповідних математичних операцій за формулою отримуємо показник вище «1» (період при цьому береться той же – півріччя), то реальна можливість відновити свою платоспроможність у фірми є.

Такі розрахунки коефіцієнта відновлення і втрати платоспроможності, а також поточної ліквідності допомагають спрогнозувати подальшу діяльність будь-якого підприємства.

ПОДІЛИТИСЯ: