Форфейтинг: визначення

Що таке кредитування шляхом форфейтинга

Форфейтинг – різновид кредитних угод, до яких вдаються у зовнішньоторговельних операціях. Сутність даної фінансової операції полягає в придбанні зобов’язань, які виникають в процесі експортно-імпортних контактів.

Форфейтинг вважається формою своєрідною трансформації комерційного кредиту в банківський кредит.

Схема форфейтинга

Механізм форфейтингу діє таким чином.

Імпортер (покупець) укладає торгову угоду з іноземним контрагентом – експортером (продавцем) на поставки певних товарів. У діловій практиці такі угоди оплачуються постфактум. Тобто, має місце бути контракт з розстрочкою платежу, що продавцеві невигідно.

Дебіторська заборгованість за експортними контрактами може бути забезпечена авальованим векселем або банківською гарантією.

Далі агент-форфейтер (інвестор або банківська установа) викуповує у продавця (експортера) фінансові зобов’язання імпортера шляхом повного погашення вартості партії товару. Отже, вексель покупця, або інший борговий інструмент, переходить до нього.

В результаті, права кредитора перегодом до форфейтору, а покупець-імпортер поступово розраховується за своїми боргами, виплачуючи додаткову комісію.

Переваги операції

Для продавця: можливість отримати повну оплату за свої товари в максимально короткі терміни. Єдино умова – повністю виконати свої зобов’язання за контрактом.

Для експортера немає необхідності перевіряти кредитоспроможність імпортера. Форфейтинг звільняє експортера від відповідальності за векселем після його продажу.

Для покупця:

 • 1) Можливість придбати необхідний товар, навіть якщо в даний момент він не має в своєму розпорядженні готівкою.
 • 2) Форфейтинг – це можливість отримати кредит без застави.
 • 3) Форфейтингові угоди, на відміну від банківських кредитів – конфіденційні.
 • 4) Фіксована процентна ставки виплат, нижче, ніж процентна ставка по кредиту;
 • 5) Витрати з управління заборгованістю бере на себе компанія Форфейтор;
 • 6) Мінімізація валютних ризиків. Ставка виплат по боргах встановлюється форфейтером одноразово і не залежить від коливання валютних курсів.

Різниця між форфейтингом і факторингом

Форфейтинг має спільні риси з факторингом та інвойс-дискаунтинг, але відмінності існують.

 • 1) Факторинг – це короткостроковий інструмент кредитування. Термін Форфейтирування для зовнішньоекономічних операцій – від 180 календарних днів до п’яти років.
 • 2) Форфетинг орієнтований на ВЕ операції, де розрахункова валюта – іноземна, вільно-конвертована.
 • 3) Неможливість регресу щодо продавця. Це означає, що продавець, поступившись своїм правом вимоги, повністю звільняється від будь-яких зобов’язань по даній угоді. В тому числі, не має відношення до ризику несплати боргів покупцем – боргові векселі в такому випадку не можна повернути колишньому власникові.
 • 4) Всі ризики несплати боргових зобов’язань форфейтер бере на себе. У той же час агент може перепродати боргові векселі на вторинному ринку. Ця можливість в деякій мірі порушує умови про конфіденційність, про що боржника попереджають заздалегідь.
 • 5) форфейтингового кредитування розраховане на великі суми угод, в той час як факторинг – вигідне рішення для операцій з меншими бюджетами.
ПОДІЛИТИСЯ: