Фінансування під поступку грошової вимоги

Під договором фінансування під відступлення права грошововимоги (факторингу) розуміється передача однією стороною (фінансовим агентом) іншій стороні (клієнту) грошових коштів в рахунок грошових вимог клієнта до третьої особи, що утворився при наданні товарів (робіт, послуг) клієнтом третій особі. Додатково за договором факторингу фактор може надавати і інші послуги, наприклад, ведення бухгалтерського обліку.

Предметом поступки може бути не тільки своє право грошової вимоги, за якою настав строк платежу, а й права на своє право грошової вимоги в майбутньому.

Як правило, фінансовими агентами виступають банки, інвестиційні компанії або інші кредитні організації. Фінансові агенти після укладення договору виплачують клієнту 80-90% коштів в рахунок боргу третьої особи. Решту грошових клієнт отримує після перерахування грошових коштів агенту від третьої особи за вирахуванням винагороди. По суті, змістом укладення договору факторингу є перекладання ризику неотримання коштів від третьої особи на фінансового агента і компенсація цього ризику певним винагородою агенту.

При укладанні договору факторингу важливе значення має письмове повідомлення третій особі про відступлення права грошової вимоги. Тільки після його отримання боржник зобов’язаний здійснити платіж факторові, і звільняється від зобов’язань перед клієнтом. При відсутності письмового повідомлення він має право перерахувати кошти безпосередньо клієнтові.

Бухгалтерський облік договору факторингу

В обліку клієнта розрахунки за договором факторингу відображаються по 76 рахунку «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» на окремому субрахунку. Винагорода факторові враховується клієнтом в інших витратах. Доходи від поступки прав вимоги відносяться до доходів від реалізації.

При факторингу облік у дебітора (покупця товарів, робіт, послуг) практично не змінюється, так як він просто враховує зміну особи в зобов’язаннях.

Податковий облік договору факторингу

Використання факторингу в діяльності не тягне для клієнта змін в моменті визначення податкової бази по ПДВ, крім того він отримує кошти, необхідні для сплати в бюджет податку з відвантажених, але ще не оплачених покупцями товарів. Сума ПДВ з винагороди підлягає відрахуванню у клієнта на підставі документів, поданих фінансовим агентом.

У фінансового агента сума отриманої винагороди за договором факторингу включається до доходів при обчисленні податку на прибуток, і обкладається ПДВ.

Відповідно до статті ПК при поступку прав вимоги:

– До настання терміну платежу негативна різниця між доходом від реалізації та вартістю реалізованого товару визнається збитком платника податків;

– Після настання терміну платежу негативна різниця визнається збитком в цілях оподаткування 50% на дату поступки права вимоги, а 50% після закінчення 45 календарних днів з дати поступки права вимоги.

Якщо комісія фінансового агента встановлена у фіксованій сумі, то вона включається до складу інших витрат одноразово, якщо ж у відсотковому відношенні від розміру дебіторської заборгованості – її нормують в тому ж порядку, що і відсотки за кредитними коштами.

ПОДІЛИТИСЯ: