Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг – це процес передачі майна у тимчасове користування через посередників. Особливість лізингу – тривалий термін експлуатації предмета оренди, при якому обладнання або техніка амортизується протягом періоду часу, рівного строку служби.

Фінансовий лізинг називають фінансовою орендою, що відображає суть цього економічного процесу. Орендодавець отримує вигоду за рахунок виплати позичальником лізингових платежів, які покривають вартість наданого майна. В цілому, процес лізингу можна вважати одним з різновидів довгострокового кредиту.

Варто відзначити, що в фінансову оренду беруть участь три суб’єкти:

  • Одержувач майна (лізингоодержувач).
  • Посередник між організацією (покупець).
  • Суб’єкт, який безпосередньо володіє майном (лізингоодержувач).

Передача майна можлива як з повним викупом його посередником у власника, так і через послідовну оренди: від компанії-власника до одержувача.

Характеристики фінансової оренди

Діляться на основні та побічні. Основні характеристики – це обов’язкові ознаки, які перетворюють оренду або кредит в лізингову операцію.

Основні ознаки:

Посередник орендує або викуповує майно у власника не з метою приватного використання, а для передачі його лізингоодержувачу.

Лізингоодержувач має право самостійно вибирати компанію, яка надає предмет договору фінансового лізингу.

Власник предмета лізингу вступає в лізингову операцію і передає право на експлуатацію безпосередньо одержувачу.

Всі претензії, пов’язані з некоректною роботою переданої техніки або обладнання, направляються безпосередньо власнику.

Одержувач несе всі ризики, пов’язані з псуванням або виходом з ладу.

Предмет лізингового договору

Предметом фінансової оренди може бути будь-який неспоживна майно. Найчастіше це техніка чи специфічне обладнання, однак, зустрічаються договори і на виробничі потужності, будівлі та інше майно, як рухоме, так і нерухоме. Найбільш часто лізингом користуються організації, провідні підприємницьку діяльність. Існують компанії, які надають лізингові послуги фізичним особам.

Предметом фінансової оренди не можуть бути:

  • Природні об’єкти.
  • Землеволодіння.
  • Майно, що належить муніципальним структурам.
  • Майно, для якого державою передбачено особливий порядок звернення.

Законодавство чітко встановлює правила надання лізингових послуг. Вони прописані в федеральних законах і Цивільному Кодексі.

...
ПОДІЛИТИСЯ: