Фінансове забезпечення бізнесу

На сучасному етапі одна з ключових завдань – ефективне управління фінансовими ресурсами і забезпечення бізнесу необхідним капіталом. Від своєчасності і доцільності залучення коштів залежить розвиток компанії, її перспективи, конкурентоспроможність і потенційна прибутковість.

Фінансові ресурси – це одна з найбільш важливих сторін діяльності компанії, яка має на увазі залучення капіталу з різних джерел. При цьому управління фінансовими ресурсами – це не тільки мобілізація капіталу, а й контроль його раціонального витрачання залежно від обраної політики структури.

На початковому етапі становлення організації формуються початкові ресурси компанії, до яких можна віднести – акціонерний капітал, довгострокові позики, пайові внески, бюджетні кошти, довгострокові форми кредиту та інші джерела.

При цьому головними джерелами надходження коштів протягом діяльності компанії є прибуток від реалізованої продукції, кредитні ресурси, амортизаційні відрахування, капітал, мобілізований на фінансовому ринку, страхові відшкодування, бюджетні кошти, страхові компенсації і так далі.

ПОДІЛИТИСЯ: