Фінансова структура капіталу і фінансовий ризик

Кожна фінансова і економічна діяльність передбачає постійне вливання грошового капіталу. Для того щоб здійснювати підтримку процесу виробництва і розширювати його можливості, з метою збільшення його ефективності, а також для введення нових технологій і освоєння нових ринків необхідно проводити пряме інвестування капіталу. Найбільш важливим завданням фінансового управління є оптимізація витратної частини на залучення грошових ресурсів, а також оптимізація структури капіталу. Це завдання стоїть поряд з узгодженням фінансових потоків, а також розрахунком інвестиційного бюджету.

Те, як же саме вибрати основні джерела фінансування, залежить від різних факторів. До таких факторів належать масштаби виробництва, галузь діяльності підприємства, технологічні особливості процесу виробництва, спеціалізація продукції, яку випускають, характер державного регулювання і оподаткування бізнесу, ринкова репутація та зв’язок зі структурами банку.

Структура капіталу, яка використовується самим підприємством, позначає більшість ключових пунктів і у фінансовій діяльності, в операційній, і в інвестиційній. Структура капіталу безпосередньо впливає на остаточний результат такої діяльності. Вона впливає на показники прибутковості активів і особистого капіталу, рівень фінансової надійності і можливості бути реалізованим, а також формує співвідношення високої прибутковості і ризику, на протязі розвитку підприємства.

Під поняттям фінансової структури капіталу мається на увазі структура головних джерел коштів. Іншими словами – це співвідношення власного і позикового капіталів.

Якщо говорити про фінансовий капітал підприємства, то він складається з власного та позичкового.

Вкладений капітал – це капітал, що інвестується власником. До нього відносяться:

  • статутний капітал;
  • додатковий капітал і цільової дохід.

До власного капіталу підприємства відноситься:

  • нерозподілений прибуток;
  • резервний капітал, а також різні фонди.

Накопичений дохід – це прибуток, з урахуванням відрахувань податків і відсотків, яку дане підприємство запрацювало у справжній і минулий період.

Позичковий капітал в структурі капіталу підприємства складається з довгострокових і короткострокових зобов’язань.

  • – Довгостроковими зобов’язаннями є кредити і позики, у яких термін погашення більше, ніж один рік.
  • – Короткотерміновими зобов’язаннями є такі зобов’язання, термін оплати яких менше, ніж один рік. До них відносяться: короткострокові кредити і позики, заборгованість по кредиту.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Ліквідність грошей