Фактори які впливають на валютний курс

Формування валютного курсу є багатофакторним процесом. Серед істотних курсоутворюючих складових вказують ранообразних фактори:

1. Економічний стан держави:

• інфляційний темп;
• купівельна грошова здатність;
• коливання процентних ставок в різних державах;
• платіжний баланс;
• активність валютних ринків і маніпуляції спекулятивного характеру з валютою;
• рівень використання нацвалюти в міжнародних розрахунках;
• контроль за валютним курсом на державному рівні.

2. Кредит довіри до валюти на ринках.

Перераховані вище фактори впливають на ефективність експорту та імпорту, загальну виробничу доцільність певної продукції, відносну вигоду розвитку деяких економічних галузей, а також рівень участі держави в розподілі праці на міжнародній арені.

Світова і національна економіка мають пряме відношення до валютного курсу. Головні характерні особливості кожної з валют формуються в межах національних господарств. У свою чергу кількісне їх порівняння відбувається в процесі міжнародних економічних операцій – при порівняльному аналізі внутрішньої і світової вартості. Перша утворюється на підставі національних цін, а друга базується на базі оцінки економіки країни в загальносвітовому масштабі.

Продукція деяких держав, при попаданні у зовнішньоекономічний оборот, звільняється від національної вартості і продається за вартістю світового ринку. Національні ринки відрізняються тим, то грошові кошти в їх рамках є безпосереднім вимірником товарної вартості.

Розрахунок парі¬тетного курсу проводять на підставі порівняння цін на кошики однакових по і якісним кількісним характеристикам товарів двох держав. Офіційний курс національної валюти, який встановлений вище паритетного курсу вважається штучно завищеними.

Для різних учасників валютного ринку можуть підбирати різні режими валютних курсів. Це обумовлюється  операціями фінансового та комерційного характеру. Так, найчастіше комерційними операціями супроводжує офіційний валютний курс, при чому, як правило, він занижений, в той час як для операцій по руху коштів встановлюється ринковий курс.

Більшість держав для того, щоб вирішити свої проблеми в сфері економічного розвитку і захисту від валютних ризиків маніпулюють валютними курсами. Подібні маніпуляції складаються з низки процесів (використання ліцензій і тарифів до механізму інтервенцій, штучне зниження або підвищення курсів національних валют).

ПОДІЛИТИСЯ: