Фактори, що впливають на капіталізовану ренту

1) Попит і пропозиція.

Виступаючи в ролі товару, земля наділяється певними кількісними та якісними характеристиками, що дозволяють їй задовольняти різні вимоги. Залежно від набору характеристик на землю встановлюється певний рівень попиту і пропозиції. Саме ці два ключові чинники визначають ціну землі (або капіталізовану ренту). Чим краще буде попит на землю, тим вище буде її вартість і навпаки, чим нижче попит на землю – тим менше ціна. У кожному конкретному регіоні складається різний попит на землю в залежності від різноманітних факторів:

 • соціальних;
 • кліматичних;
 • демографічних;
 • природних;
 • Економічних і т. д.

Взаємодія попиту і пропозиції на землю

2) Вартість вирощеної продукції.

Важливою особливістю землі є її обмеженість в природі. Тобто кількість землі, яку пропонують придбати на ринку, має чіткі межі, тому капіталізована рента визначається рівнем попиту – вартістю продукції, виробленої на землі. Наприклад, якщо вартість пшона, вирощеного на землі, значно знизиться, то і попит на цю землю скоротиться в кілька разів, а отже, її капіталізована рента теж знизиться, для того щоб встановити ринкову рівновагу. Таким чином, ціна землі прямо залежить від вартості вирощеної на ній продукції.

3) Вартість забудови

У разі якщо земельна ділянка буде використана для комерційного будівництва на його капіталізовану ренту впливають такі характеристики:

 • Розмір ділянки;
 • Форма ділянки;
 • Можливість використання прилеглої території;
 • Контури і топографія;
 • Престижність розташування;
 • Екологічні показники території;
 • Під’їзні шляхи;
 • Рівень розвитку соціальної інфраструктури і т. д.

Чим краще будуть характеристики землі, тим дорожче буде коштувати будинок і відповідно капіталізована рента.

ПОДІЛИТИСЯ: