Фактори продуктивності виробництва

Основні фактори продуктивності:

 • Вузькоспеціалізовані робочі місця для виконання повторюваної операції;
 • Жорсткість закріплення операцій за робочим місцем;
 • Напрямок руху матеріалів, напівфабрикатів, продукції від одного робочого місця до іншого;
 • Використання принципу точності, маючи в своєму розпорядженні устаткування і робочі місця в порядку руху по технологічному процесу;
 • Використання спеціалізованого обладнання;
 • Об’єднання як основних, так і обслуговуючих операцій;
 • Обмежена номенклатура продукції, що випускається.

 Перевагами масового виробництва є:

 • Використання обладнання повністю;
 • Висока продуктивність праці;
 • Низький рівень собівартості через економію на постійних витратах і використанні високопродуктивного обладнання;
 • Зменшення циклу виробництва;
 • Зменшення обсягу незавершеного виробництва;
 • Прискорення оборотності оборотних коштів.

Недоліки масового виробництва:

 • Орієнтація на середні стандарти, а не на конкретного споживача і його індивідуальні запити;
 • Жорстка технологія і труднощі в перебудові виробництва;
 • Інтенсифікація праці і погіршення умов роботи.

Порівняння типів виробництва

Оперативно-виробниче планування в масовому виробництві означає:

1. Встановлення характеру розподілу випуску виробів протягом планованого року.

а) Пропорційний випуск виробів числу робочих днів;
b) Випуск за наростанням або зменшенням, який пропорційний числу робочих днів;
c) Наростаючий випуск по параболі, якщо освоюються нові види виробів.

3. Визначення терміну випуску виробів різних модифікацій.

4. Відбуваєтьсярозподіл виробів відповідно до умов виробництва, темпами випуску.

5. Перевіряються розрахунки завантаження устаткування, проводиться коригування рахунків.

...
ПОДІЛИТИСЯ: