Фактори ліквідності банку

Фактори, які визначають ліквідність банку, поділяються на внутрішні і зовнішні:

Внутрішні чинники:

  • якість майна (активів) банку;
  • кількість залучених коштів;
  • баланс активу і пасиву за термінами ліквідності;
  • менеджмент і репутація банку.

Міцна капітальна база – це наявність високої величини загального капіталу банку. Основу загального капіталу входить статутний, резервний фонд, а так само інші фонди, які існують для другорядних цілей, таких як забезпечення фінансової стійкості банку. При великому загальному капіталі банку пропорційно зростає його ліквідність.

Великим фактором, що впливає на ліквідність банківської установи, є якість його майна (активів). Банк при розрахунку нормативів майна підрозділяється на п’ять ступенів ризику з урахуванням групи ризику вкладення коштів і, тим самим, їх подальшої інфляції при несприятливій ситуації. У кожного ступеня ризику активів існує певний коефіцієнт ризику (0 -100%). Даний коефіцієнт показує, наскільки ліквідні активи банку, а так само в яку категорію активів найнадійніше вкласти кошти.

Зовнішні фактори:

  • політична і економічна ситуація в країні;
  • розвиток ринку цінних паперів;
  • ефективність наглядових методів Банку України.

Сприятлива економіко-політична ситуація в країні спрощує розвиток банківських операцій ефективного функціонування банківської системи, створює стабільність економічної діяльності банківських установ, забезпечує довіру до банку вітчизняних і зарубіжних клієнтів. Без даних умов неможливо створити стійку депозитну базу, досягати достатньої рентабельності операцій, здійснювати підвищення якості активів.

Зростання ринку цінних паперів забезпечує ефективну систему ліквідності коштів без втрати доходу, тому як найшвидше перетворення активів в грошовий еквівалент в більшості випадків безпосередньо пов’язаний з функціонуванням фондового ринку в країні.

Розвиток ринку цінних паперів сприяє перерозподілу банками вільних грошових коштів, а так само підтримку ліквідності комерційних банків.

ПОДІЛИТИСЯ: