Економічні періоди і їх циклічний характер

Спроби теоретичного пояснення з приводу виникнення циклічної історії економіки з підйомами і проміжними ланками активності, зійшлися у визначенні закономірностей впливу певних чинників і передумов з урахуванням географічного розташування з можливістю отримання вигоди і політичного становища країни на певному етапі розвитку або спаду.

Якщо розглядати економічні цикли в економіці у вигляді технологічних розробок, то основною умовою, що веде до економічного підйому, є наявність ринку збуту. Що стосується країн з переважно аграрним напрямком, то тут все залежить від врожайного або неврожайного року і можливості переробити і реалізувати цей урожай з найменшими втратами, маючи на меті – отримання прибутку. Так само грають роль зміни цін на сировину, наявність нових родовищ, впровадження та розробка техніки з переробки вторсировини і так далі.

Не можна виключати можливість появи форс-мажорних обставин, до складу яких крім воєн, бунтів і страйків можуть входити і руйнівні стихійні лиха.

Стихійність ринкової економіки ще можна пояснити періодичним виникненням ажіотажу на тлі загальної економічної обстановки і передбачуваних прогнозів. Тому можуть відбуватися масові економії або витрати великих підприємств, або цілих аграрних або виробничих секторів. Результатом такого підходу є те, що починає коливатися попит і пропозиція на ринках збуту, зазнає постійних змін обсяг виробництва і зайнятість працездатного населення. Ці причини мають місце в незалежності від вже існуючих моментів, пов’язаних, наприклад, із змінами погодних умов і пір року, середньостатистичним кількістю населення зачіпають і капітальне будівництво, і сезонну торгівлю, і сільськогосподарські роботи, а так само видобувну, автомобільну промисловість, вантажоперевезення, організацію управління і так далі.

Вплив циклів на економіку

Сконцентрована монополізація капіталу може привести до помилок економіки в глобальних масштабах навіть цілої низки розвинених країн. Само собою зрозуміло, що кожен інвестор ставить перед собою мету отримати від власного капіталу додатковий прибуток. На думку інвесторів, найбільш вигідно інвестувати проекти на етапах підйому або піку. Що ж стосується спадів, то багато хто намагається утримуватися від вкладення інвестицій в даний період, пояснюючи це зменшенням очікуваної прибутковості.

При відсутності активності інвесторів відбувається гальмування діяльності в багатьох виробничих сферах, знижується рівень заробітної плати і падає платоспроможність населення в цілому. Починає зменшуватися затребуваність в сфері послуг і товарів. Криза, що зачіпає один з економічних секторів, робить істотний вплив на всю економічну картину країни або навіть декількох країн – все залежить від глобалізації циклічного періоду.

Ще однією реальною причиною, яка зумовлює періоди розвитку економіки, що має місце бути, є вилучення з обігу певної кількості капіталу в грошовому еквіваленті. Відбувається накопичення грошових коштів, які отримані власниками в якості прибутку або дивідендів, які осідають у них на рахунках, не вступаючи ні в якості інвестицій в виробництва, ні в якості засобів, спрямованих на придбання будь-яких товарів або матеріальних благ. Населення так само змушене шукати шляхи економії при зниженні власного життєвого рівня. В результаті таких трансформацій підвищується рівень безробіття, зменшується обсяг виробництва і споживання з супутньою мінімізацією попиту.

ПОДІЛИТИСЯ: