Економічна наука

Для ефективного управління господарського розвитку, що включає врахування інтересів і стратегічних планів держава, необхідно брати до уваги економічну науку. Її оптимально розглядати як окрему галузь національного господарства, тому що вона дозволяє ряд основних завдань.

1) Економічна наука, спираючись на об’єктивні економічні закони, досліджує самостійні форми їх прояву у вигляді тенденцій, обсягів, темпів зростання і приросту, а також пропорцій розвитку економічних процесів поліпшеного відтворення.

2) Економічна наука на підставі глибокого і наукового аналізу світової економічної практики винаходить ефективні рішення в формах господарювання, що охоплюють конкретні відтворювальні закономірності на певний термін, а також реалізуючи ці рішення на макрорівні і з огляду на всі що протікають в країні соціально-політичні процеси і аспекти відтворення.

3) Економічна наука характеризує макроекономічну або інтегральну тенденцію відтворювального процесу, розглядає національне господарювання країни в максимально загальному вигляді та в такому напрямку визначає економічне життя держави, оцінює її перспективи розвитку, можливі ринки, стан, шляхи досягнення, недоліки і проблеми. Дані, отримані за допомогою економічної науки, дозволяють проводити порівняння з іншими країнами.

4) Наука про економіку включає в себе і господарську практику, що має справу з соціальними і економічними функціями минулого, сьогодення і майбутнього. Досвід минулих років дозволяє уникнути недоліків і помилок в сьогоденні і майбутньому періодах.

5) Дана наука створена для вивчення факторів, що визначають стан, напрямок і тенденції розвитку національної економічної системи країни, для того, щоб внести певні поправки в господарські рішення щодо поліпшення, відновлення, розвитку та вдосконалення господарства країни. Економічна наука зачіпає соціальні, демографічні, структурні, технологічні, інноваційні, економічні, валютні, митні і інші аспекти життя країни.

6) аналізує та узагальнює економічні показники відтворювального процесу держави, а також показники, які характеризують вид економічної системи країни, його стан і тенденції розвитку.

У підсумку, національна економіка як наука і частина економічної практики країни призводить до того, що основа наукового аналізу полягає в обґрунтуванні стратегії і тактики економічної політики країни. Економіка покликана забезпечити оптимальні умови розвитку держави, зростання доходів і якості життя населення, соціальний захист і підтримку громадян держави як в цілому, так і окремо.

ПОДІЛИТИСЯ: