Економічна ефективність: розрахунок і приклади

Економічною ефективністю називають загальну результативність діяльності, яка виражається кінцевим продуктом по відношенню до витрачених ресурсів. По суті, вона є підсумком функціонування певної господарської моделі (приклад – національна економіка).

Основним критерієм в глобальному масштабі необхідно вважати рівень задоволеності потреб кінцевого споживача, тобто суспільства в цілому.

Загальні показники економічної ефективності

До них, зокрема, зараховують:

 • загальнонаціональний дохід;
 • ВНП, з розрахунку на одного громадянина;
 • рівень продуктивності суспільно-корисної праці;
 • ефективність;
 • витрати на одиницю реалізованої продукції;
 • прибутковість;
 • рентабельність виробничого процесу;
 • окупність.

Крім того, говорячи про економічну ефективність не слід забувати про:

 • трудомісткості;
 • капіталомісткості;
 • матеріаломісткості;
 • фондомісткості.

З технічної точки зору враховується також рівень розвитку виробництва і дієвість його експлуатації.

Розрахунок економічної ефективності, що досягається при проведенні заходів

Приклад такого роду заходів – впровадження інноваційних виробничих процесів. Розрахунок грунтується на окремих калькуляціях. В даному випадку зіставляються витрати на роботи, які проводилися з використанням нових рішень і без них.

Як правило, головним показником економічної ефективності такого роду дій вважається збільшення продуктивності.

Інший приклад дієвості заходів – вторинне використання стічних вод. Тут застосовують порівняльну оцінку. В якості основних критеріїв виступають:

 • розрахунок мінімальних витрат на охорону водних ресурсів;
 • належне задоволення потреб підприємств у воді.

Заходи, спрямовані на вивчення попиту, в результаті призводять до збільшення економічної ефективності промисловості. Це досягається за рахунок скорочення витрат на звернення залишків продукції, незатребуваною споживачем.

Коли проводиться розрахунок економічної ефективності впровадження нових видів будівельних матеріалів, враховується головний аспект – скорочення часу, необхідного на зведення всієї будівлі або завершення певного етапу робіт.

Крім того, береться до відома:

 • зниження трудовитрат;
 • зменшення вартості робіт;
 • ціна будматеріалів;
 • експлуатаційні витрати на техніку.

Тим часом ефект від заходів такого роду слід вимірювати в грошовому еквіваленті. Загальне правило тут таке – скорочення виробничих витрат гарантує зростання прибутків.

Іноді збільшення економічної ефективності сприяють заходи спрямовані на підвищення якості продукції. Приклад – нафтопереробна промисловість. Виробництво пального або мастил вищого сорту пов’язане з ростом роздрібної вартості і, отже, призводить до підвищення рентабельності.

Таким чином, найточніша характеристика ефективності заходів виходить при порівнянні показника собівартості вироблених виробів або робіт до здійснення певних дій і після них.

Розрахунок ефективності проектів

Згідно зі статистикою, в Сполучених Штатах на вісім проектів, що мають на увазі впровадження інноваційних технологій, шість в результаті виявляються збитковими, а одному вдається вийти в нуль. Проте компанії продовжують вкладати величезні кошти в інновації. Відбувається це з однієї простої причини – в разі успіху прибуток в стані буде перекрити всі витрати і набагато перевищити їх.

Для того щоб більш ясно розуміти, як необхідно оцінювати той чи інший проект, використовуємо приклад цілком реального починання.

Компанія «Х» вирішила звести найсучасніший металургійний комбінат, що спеціалізується на обробці одного редкоземельного ресурсу. Для роботи підприємства передбачалося використовувати тільки що розроблене обладнання, завдяки якому витрати знижувалися в цілому на третину.

Яким чином досягалася така ефективність? Нове технологічне рішення дозволяло повністю уникнути випаровування цінного металу при плавці. При цьому печі дозволяли виробляти чушки різного розміру і об’єму, в той час як у всьому світі вони робилися по одному стандарту. Крім цього, зростання економічної ефективності сприяє і менша енергоємність печей.

Приклад визначення вигідності даного проекту в значній мірі буде універсальним. При реалізації починання основний показник, який слід враховувати інвестору, – це падіння вартості грошей з плином часу. Розрахунок обов’язково потрібно проводити виходячи з цього.

Сучасна вартість майбутніх витрат після вирахування з неї поточних витрат іменується чистим дисконтованих доходом (ЧДД). Таким чином, якщо він більше нуля, то вийде, що інвестувати кошти вигідніше, ніж зберігати в банку.

Формула, що визначає показник ЧДД, передбачає використання також такого поняття, як термін окупності. Розглянутий приклад має на увазі, що знадобиться не довше 2-х років. Настільки короткий проміжок часу досить привабливий для вкладника.

Коли значення ЧДД дорівнює нулю, сенс інвестування зберігається, за умови, що капіталовкладників отримає, крім грошей, ще який-небудь профіт. При показнику чистого дисконтованого доходу менше нуля, резону вкладатися в проект немає. У наведеному вище випадку все свідчить про його економічної ефективності.

Тим часом, проводячи розрахунок, слід приймати до відома і ВНД (внутрішня норма прибутковості). Цей показник дає уявлення капіталовкладників, наскільки ефективно відбувається витрачання коштів. У числі іншого ВНД демонструє розмір процентної ставки фінустанови, відповідної необхідному рівню прибутковості будівництва заводу. Розрахунок її слід виробляти, приймаючи ЧДД, рівний нулю.

Крім того, оцінка вигідності проекту необхідна для порівняння з іншими при визначенні переваги інвестування.

Перед реалізацією необхідно з’ясувати шанси на успішність починання. Для цього визначають основні критерії. Приклад з будівництвом заводу передбачає, що одним із значущих буде здача його в експлуатацію у визначений термін.

Другим критерієм є доказ, що продукція, їм випускається, відповідає кондиції і стандартам. Підтвердженням в даному випадку вважається результат першої плавки в печі. При невдачі з більшим ступенем впевненості слід говорити про провал. Це означає, що в реальності цей критерій навіть важливіший, ніж перший, що дає підставу при необхідності відсунути терміни здачі.

Третя обставина, яка варто враховувати, розглядаючи даний приклад, – це час, необхідний для виведення виробництва на заплановану потужність.

Четвертий критерій – досягнення моменту отримання прибутку.

Коли підприємство почне працювати в нормальному режимі, успішність проекту доведе рівень продажів. Тому необхідно потурбуватися укладенням договорів на постачання.

Приклад проекту будівництва заводу, наведений вище, передбачає також, що він буде успішним за умови його виконання в передбачені терміни і в рамках виділених коштів.

ПОДІЛИТИСЯ: